top of page

Để xem thêm các nghiên cứu kinh thánh bằng tiếng Việt,
 bấm vào đây.

6. The Parable of the Fig Tree

6. Ẩn dụ về cây vả

Câu hỏi khởi động: Khi đọc những câu về cuối thời, anh em có cảm xúc gì? Đây là một khái niệm tiêu cực hay tích cực? Anh em đang quan tâm điều gì?

 

25 Sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng, cùng các ngôi sao; còn dưới đất, dân các nước sầu não rối loạn vì biển nổi tiếng om sòm và sóng đào. 26 Người ta nhân trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian, thì thất kinh mất vía, vì các thế lực trên trời sẽ rúng động. 27 Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con người dùng đại quyền đại vinh mà ngự đến trên đám mây. 28 Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới. 29 Đoạn, Ngài phán cùng họ một lời ví dụ rằng: Hãy xem cây vả và các cây khác; 30 khi nó mới nứt lộc, các ngươi thấy thì tự biết rằng mùa hạ đã gần đến. 31 Cũng vậy, khi các ngươi thấy những điều ấy xảy ra, hãy biết nước Đức Chúa Trời gần đến. (Lu-ca 21:25-31).

 

Dấu hiệu của thời đại

 

Khi họ rời khỏi Núi Đền, một trong những môn đồ nhận xét rằng các tòa nhà đẹp như thế nào với những trang sức phong phú từ những món quà được tặng. Chúa Giêsu trả lời rằng không còn một hòn đá nào chồng trên hòn đá khác (Lu-ca 21: 6). Câu trả lời này khiến họ bối rối đến tận cốt lõi. Họ nghĩ rằng Ngài đang nói về sự trở lại của Ngài khi Chúa tái lâm, nên họ hỏi Ngài rằng dấu hiệu nào sẽ được ban cho họ để nhận biết thời điểm Ngài tái lâm. Chúa Giêsu đang đề cập đến sự sụp đổ đền thờ xảy ra vào năm 70 sau Công Nguyên, nhưng trong câu trả lời của Ngài cho câu hỏi của họ về dấu hiệu nào sẽ báo trước sự tái lâm của Ngài, Ngài đã tiên tri không chỉ về sự sụp đổ đền thờ, mà còn về sự trở lại của Ngài với tư cách là Nhà Vua.

 

Trong Lu-ca 21, Chúa Giêsu đã chia sẻ một cách tiên tri với các môn đồ của Ngài về những điều sẽ xảy ra trong tương lai, một bài nói chuyện được gọi là Bài giảng Ô-li-ve. Cuộc nói chuyện này của Chúa Giêsu cũng có trong Ma-thi-ơ 24 và Mác 13. Ma-thi-ơ viết rằng cuộc trò chuyện diễn ra trên Núi Ô-liu (Ma-thi-ơ 24: 3), do đó có tên là Bài giảng Ô-li-ve.

 

Để chúng ta hiểu các câu trong phân đoạn này liên quan đến Ẩn dụ về Cây Vả(câu 29-36), sẽ rất hữu ích nếu có một số ngữ cảnh. Những câu trước của chương này trong sách Lu-ca đã cho chúng ta thấy một bức tranh đen tối về sự tàn phá của Giê-ru-sa-lem và sự phân tán của dân Do Thái trong 1.900 năm qua. Xen kẽ trong chương là những câu tiên tri khác nhau về những ngày cuối cùng vào cuối thời đại mà đỉnh điểm là sự trở lại của Đấng Christ (Lu-ca 21: 8-11 và cả câu 25 đến 36). Sẽ có các dấu hiệu trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao, và trên trái đất, toàn thể các quốc gia sẽ đau khổ. Người dân các quốc gia sẽ bối rối vì những vấn đề và tình huống khiến loài người không có câu trả lời cho những tình huống căng thẳng mà họ phải đối mặt (câu 25). Chúa Giêsu phán rằng sự đau khổ và bối rối của họ là do “sự gầm và động của biển”. Cụm từ này thường là một hình ảnh về tình trạng bất ổn và bạo loạn giữa con người: " Ôi! các dân đông đảo làm xôn xao là dường nào, khác nào như biển gầm! Các dân tộc chạy xông tới như nhiều nước đổ mạnh!" (Ê-sai 17:12). Bất cứ điều gì đang xảy ra trên trái đất sẽ khiến loài người “ngất đi vì kinh hãi” (Lu-ca 21:26). Phiên bản Quốc tế Mới bằng tiếng Anh sử dụng từ ngất để dịch từ tiếng Hy Lạp Apcopychō. Từ Hy Lạp này có nghĩa là:

 

Để bắt đầu cuộc sống. Để một cuộc sống của một người thở ra, chết và tiêu tan; ngất đi, bất tỉnh và mất ý thức. Từ này có thể ám chỉ trái tim mất can đảm và chết vì sợ hãi (Lu-ca 21:26), hoặc nó có thể có nghĩa là ngất đi khi đối mặt với những sự kiện kinh hoàng và khủng khiếp. Kinh thánh mô tả một thời kỳ tàn khốc đến nỗi mọi người sẽ choáng ngợp với nỗi kinh hoàng và đau khổ tột cùng trước những cảnh tượng kinh hoàng xung quanh họ. Họ sẽ bị tàn phá về tinh thần và tâm lý khi biết trước những gì sắp xảy ra trên trái đất vì họ không chuẩn bị để đối mặt với sự xuất hiện của Chúa.

 

Nhiều người sẽ từ bỏ cuộc sống và tự tử vì những gì thế giới đang chịu đựng. Đối với những người khác, sẽ có căng thẳng và sợ hãi lớn khiến trái tim của họ thất bại theo đúng nghĩa đen. Hy vọng sẽ có vẻ xa vời. Khi thế giới đang ở vào giờ đen tối nhất, Chúa Giêsu sẽ tái lâm. “Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con người dùng đại quyền đại vinh mà ngự đến trên đám mây. 28Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới.”(Lu-ca 21: 27-28 ).

 

Cụm từ các việc đó có nghĩa gì trong câu 28?

 

Tôi tin rằng cụm từ các việc đó ám chỉ các dấu hiệu khác nhau sẽ báo trước sự tái lâm của Đấng Christ, các dấu hiệu khác nhau của thời đại được đề cập trong các câu 8-11 và một lần nữa, trong các câu 25-26. Chúng ta không phải tập trung và quan tâm đến những gì đang xảy ra trên trái đất, nhưng chúng ta phải ngẩng đầu lên tìm kiếm Chúa Giêsu, Chúa của chúng ta sẽ đến và sắp đặt mọi thứ đúng đắn và tiếp nhận chúng ta về với chính Ngài.

 

Sự tái lâm của Đấng Christ sẽ mang đến nỗi kinh hoàng lớn cho những ai chưa nhận được món quà ân sủng là sự cứu rỗi và lòng thương xót của Đức Chúa Trời:


Chúng nói với núi và đá lớn rằng: “Hãy rơi xuống chận trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của Đấng ngự trên ngôi, và khỏi cơn giận của Chiên Con! (Khải Huyền 6:16).

 

Nhiều người sẽ bị lừa dối bởi Antichrist, kẻ đứng đầu thế gian sẽ yêu cầu tất cả những người sống phải nhận một dấu hiệu trên tay hoặc trán của họ, do đó có thể cho phép họ mua hoặc bán (Khải huyền 13: 16-17). Những người chấp nhận dấu này sẽ là những người sẽ ẩn nấp trong nỗi kinh hoàng khi Chúa đến. Kinh thánh cảnh báo về hình phạt vĩnh cửu dành cho những người mang theo sự lừa dối của Antichrist:

 

9 Lại một vị thiên sứ khác, là vị thứ ba, theo sau, nói lớn tiếng mà rằng: Nếu ai thờ phượng con thú cũng tượng nó, và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, 10 thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh nộ Ngài; và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt Chiên Con. 11 Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời. Những kẻ thờ lạy con thú và tượng nó, cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. 12 Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ: chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giêsu. (Khải Huyền 14:9-12).

 

Chính trong bối cảnh của những điều đang xảy ra trên đất, bây giờ chúng ta sẽ xem Lu-ca 21: 29-36 và cố gắng hiểu những gì Chúa Giêsu đang nói về Ẩn dụ về Cây Vả.

 

Ẩn dụ về Cây Vả

 

Chúng ta không thể xác định chính xác thời gian Chúa Giêsu tái lâm, vì không người nào biết ngày hay giờ. Ngay cả Chúa Giêsu, trong khi Ngài bước đi trong hình dạng con người trên đất, cũng phụ thuộc vào các điều của Cha (Giăng 8:38) và không thể xác định thời điểm này sẽ là khi nào:

 

32về ngày và giờ đó, chẳng ai biết chi hết, các thiên sứ trên trời, hay là Con cũng chẳng biết nữa; song chỉ Cha mà thôi. 33Hãy giữ mình, tỉnh thức; vì các ngươi chẳng biết kỳ đó đến khi nào (Mác 13:32-33).

 

Chúng ta không quan tâm đến ngày hoặc giờ, nhưng chúng ta được nói rõ ràng rằng những người đang sống với quan điểm của thiên đàng nên biết các mùa và nhận thức được những điều đang xảy ra trên trái đất cho thấy sự sắp đến của Chúa chúng ta. Khi nhìn thấy những dấu hiệu của thời đại đang xảy ra, chúng ta không nên cúi đầu xuống thấp, nhưng thay vào đó, chúng ta phải nhìn lên các tầng trời để mong đợi sự tái lâm của Chúa. Phao-lô, sứ đồ, đã viết:

 

1 Hỡi anh em, về thời và kỳ, thì không cần viết cho anh em; 2 vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. 3 Khi người ta sẽ nói rằng: Bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. 4 Nhưng, hỡi anh em, anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. 5 Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. 6 Vậy, chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè giữ. 7 Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm. 8 Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè giữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. 9 Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, 10 là Đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được đồng sống với Ngài. 11 Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau, như anh em vẫn thường làm. (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11).

 

Việc so sánh Chúa đến như “một kẻ trộm trong đêm” có nghĩa là gì? Các câu 4-6, sự ví von về “kẻ trộm trong đêm”, có áp dụng cho cả hai nhóm người mà Phao-lô đề cập đến không?

 

Theo tôi, cụm từ “kẻ trộm trong đêm” này đã được sử dụng sai ngữ cảnh nhiều lần. Tôi thường nghe người ta nói rằng chúng ta, là Cơ đốc nhân, không được biết ngày Chúa đến vì Ngài sẽ đến như một kẻ trộm trong đêm. Ngài sẽ đến khi chúng ta ít mong đợi Ngài nhất. Suy nghĩ này thậm chí còn được đưa ra xa hơn để gợi ý rằng thậm chí nói về chủ đề này là vô ích vì chúng ta không thể biết khi nào. Không có gì có thể xa hơn sự thật khi chúng ta xem xét toàn bộ đoạn dẫn này. Dân sự của Đức Chúa Trời cần phải theo dõi, chờ đợi và khích lệ lẫn nhau, đồng thời họ cần nhận biết các dấu hiệu. Cũng hữu ích khi xem xét bối cảnh và lý do tại sao đoạn dẫn này được viết. Một số người ngày đó lo ngại rằng Chúa đã trở lại. Phao-lô đang trả lời một tin đồn sai lầm cụ thể, đã lan truyền trong Giáo hội thời đó. Ông ta đã ghi lại một cách thẳng thắn. Đó là lý do tại sao ông ta đề cập đến "thời gian và ngày tháng." Câu trả lời của Phao-lô cho câu hỏi là ba điều sẽ xảy ra trước khi Chúa đến.

 

1 Luận về sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, và về sự chúng ta hội hiệp cùng Ngài, 2 thì, hỡi anh em, xin chớ vội bối rối và kinh hoảng hoặc bởi thần cảm giả mạo, hoặc bởi lời nói hay là bởi bức thơ nào tựa như chúng tôi đã gởi mà nói rằng ngày Chúa gần đến. 3 Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình. Vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, 4 tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, rất đỗi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-4).

 

Ba điều như sau: 1) Nhiều người bỏ đạo hoặc nổi loạn chưa bao giờ dâng mạng sống mình cho Đấng Christ (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2: 3); 2) Có người tội ác, ở nơi khác được gọi là Antichrist, sẽ được tiết lộ; 3) Người ấy sẽ ngồi trong đền thờ của Đức Chúa Trời, tự xưng mình là Đức Chúa Trời (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2: 4), một sự xúc phạm đền thờ mà Chúa Giêsu gọi là “sự gớm ghiếc tàn nát” (Ma-thi-ơ 24:15). Đây là những dấu hiệu cho thấy một người tin vào Đấng Christ nên tìm kiếm. Khi chúng ta nhìn thấy những điều này, Ngài bảo chúng ta hãy ngẩng đầu lên vì sự cứu chuộc của chúng ta đang đến gần.

 

Luôn luôn có những tiên tri giả ấn định ngày Chúa đến. Nhiều tôn giáo đã bị loại bỏ ngày tiên tri của họ chỉ để sắp xếp thời gian khác. Chúng ta không nên để lỗi này làm chúng ta mù quáng trước sự thật là Kinh thánh cho chúng ta biết đâu là những dấu hiệu cảnh báo sẽ báo hiệu sự trở lại của Đấng Christ. Chúng ta phải theo dõi, chờ đợi, an ủi và khích lệ nhau trong khi chúng ta chờ đợi Chúa đến. Thay vào đó, chúng ta thấy rằng việc khám phá Kinh thánh tiên tri đã trở thành một chủ đề không được ưa chuộng và bị coi là quá gây tranh cãi để nghiên cứu. Rốt cuộc, lý do của mọi người, không phải tốt hơn là tập trung vào những gì chúng ta có thể làm hôm nay để sẵn sàng sao? Có lý do cho mọi thứ trong Kinh thánh. Đức Chúa Trời muốn báo trước cho dân sự của Ngài và tiết lộ cho họ những dấu hiệu Ngài sẽ đến.

 

Có lẽ kẻ thù muốn chúng ta nghĩ về chủ đề này như một thứ mà chỉ "một số kiểu người" mới nói đến. Người ta ngay lập tức nhớ đến một người với một tấm bảng ghi nội dung; "Sự kết thúc đã Gần kề." Tất cả chúng ta đều biết rằng mọi người sẽ đi ngang qua người đó, coi người đó là người bị bệnh tâm lý. Kẻ thù của linh hồn chúng ta không muốn Giáo hội nhìn về phía trước sự kiện kinh hoàng này, nó muốn chúng ta sợ hãi và dễ dàng bị thao túng bởi nỗi sợ hãi của chúng ta. Chúng ta phải biết về các mùa và biết về sự đến của Đấng Christ. Chúa Giêsu phán: “Hỡi kẻ giả hình! các ngươi biết phân biệt khí sắc của trời đất; vậy sao không biết phân biệt thời nầy? ” (Lu-ca 12:56).

 

Chúa đến là một sự kiện có thật. Điều đó có thể khuyến khích chúng ta biết rằng Ngài đang đến và khiến chúng ta sống cuộc sống của mình với các nguyên tắc vĩnh cửu trong tâm trí. Chúng ta không phải để ngủ, mà thay vào đó, chúng ta phải thức! Chúng ta không biết ngày hay giờ Chúa tái lâm, và nếu ai đó đến với anh em và nói, "Sự trở lại của Đấng Christ là vào đúng ngày như vậy," chúng ta phải cảnh giác với lời dạy của người đó. Tuy nhiên, một mùa được ghi nhận bởi những gì chúng ta thấy xung quanh mình. Thông thường, nếu ai đó đang dự đoán ngày tháng, anh em có thể đặt cược rằng họ sẽ có một nhóm người theo dõi rất chọn lọc, tự coi mình là ưu tú và được bầu chọn, và muốn chúng ta gia nhập hàng ngũ của họ! Sự việc như thế này đã xảy ra gần đây với một nhóm do một người đàn ông ở Florida, Mỹ dẫn đầu. Người đàn ông này đã lấy các bảng quảng cáo trên khắp nước Mỹ tuyên bố rằng anh ta biết ngày Chúa Giêsu sẽ đến. Anh ta đã sai. Vì vậy, hãy cẩn thận với bất kỳ ai đặt ngày cụ thể. Tuy nhiên, đừng để điều đó ngăn cản anh em tìm hiểu và lưu tâm đến việc Chúa tái lâm, bởi vì các dấu hiệu là điều mà chúng ta, là Cơ đốc nhân, phải tìm kiếm.

 

Hai cách giải thích Ẩn dụ

 

Ẩn dụ về cây vả là một sự khích lệ để chúng ta quan sát những dấu hiệu của thời đại. Có hai cách giải thích phổ biến về Ẩn dụ Cây Vả.

 

Cách giải thích đầu tiên liên quan đến quốc gia Y-sơ-ra-ên. Theo quan điểm này, cây vả là biểu tượng của đất nước Y-sơ-ra-ên. Không có nhiều bằng chứng Kinh thánh để hỗ trợ lý thuyết này. Tôi chỉ tìm thấy một câu thơ liên quan đến cây vả được dùng để mô tả nước Y-sơ-ra-ên:

 

Ta đã gặp Y-sơ-ra-ên, như gặp trái nho trong đồng vắng; ta đã thấy tổ phụ các ngươi như trái chín đầu trên cây vả tơ (Ô-sê 9:10).

 

Đối với những người theo cách hiểu này, họ tin rằng quốc gia Y-sơ-ra-ên được thành lập vào năm 1948 và lớn mạnh trên lãnh thổ qua 5 cuộc chiến liên tiếp (1948, 1956, 1967, 1973 và 1982), giống như những chiếc lá đâm chồi trước mùa hè, tức là mùa hè là hình ảnh của sự tái lâm của Đấng Christ. Theo quan điểm đó, việc Y-sơ-ra-ên cần các biên giới phòng thủ vì có nhiều kẻ thù xung quanh, đã khiến phải bảo vệ Cao nguyên Golan từ Syria ở phía Đông Bắc đất nước, Bờ Tây sông Jordan, Nam Lebanon, Dải Gaza, và sa mạc Sinai từ Ai Cập. Trong tình trạng hiện tại (tháng 6 năm 2018), phần lớn lãnh thổ này đã được trao lại cho Ai Cập. Nếu cách giải thích này là chính xác, tại sao sau đó Chúa Giêsu lại đề cập đến cụm từ, “và mọi cây cối?” (Lu-ca 21:29).

 

Cách giải thích thứ hai, là cách mà tôi tin rằng, cũng giống như những chiếc lá mới và sự phát triển mới trên cây rụng lá (“mọi cây cối”) là một dấu hiệu cho thấy mùa xuân đã đến và mùa hè đã cận kề. Tương tự như vậy, khi anh em nhìn thấy các dấu hiệu của thời gian đang diễn ra (Câu 8-11, và 25-26), anh em sẽ biết rằng sự tái lâm của Đấng Christ sắp diễn ra. Chúa Giêsu xác minh suy nghĩ này bằng cách sử dụng cụm từ “những điều này” hai lần trong các câu 31-32. Câu chuyện ẩn dụ này là một lời khích lệ đối với dân sự của Đức Chúa Trời, những người đang chịu đựng một số thời kỳ khó khăn đã đề cập. Chúng ta sẽ biết rằng, khi chúng ta thấy những điều này xảy ra, Vương quốc của Đức Chúa Trời, biểu hiện đầy đủ của sự cai trị công bình của Chúa Giêsu Christ trên trái đất, sẽ sớm hoàn thành và sự dữ bị phán xét.

 

Anh em có tin rằng chúng ta đang sống trong mùa mà chúng ta sẽ chứng kiến những điều này xảy ra không? Những sự kiện nào mà anh em đã chứng kiến trong tin tức có thể được mô tả là dấu hiệu của “chồi non đang mọc?”

 

Dòng dõi Chúa Giêsu đã nói về điều gì?

 

Câu 32 là một câu khó để có thể mở ra. Làm thế nào để chúng ta giải thích những từ dòng dõi nầy có nghĩa là gì?

 

32“Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng dõi nầy chẳng qua trước khi mọi sự kia chưa xảy đến. 33Trời đất sẽ qua, song lời ta nói sẽ không qua đâu. (Lu-ca 21:32-33).

 

Một số người nói rằng những từ mà dòng dõi nầy có nghĩa là dân tộc Do Thái và Chúa Giêsu đang nói rằng mặc dù dân tộc Y-sơ-ra-ên sẽ trải qua những thời kỳ khó khăn, họ sẽ tồn tại và không “qua đâu”. Những người khác nói rằng những người đang nghe lời Ngài khi Ngài đang ngồi trên Núi Ô-li-ve sẽ không qua đâu cho đến khi Ngài tái lâm. Tuy nhiên, lịch sử cho chúng ta thấy điều đó không thể thành sự thật. Mặc dù có vẻ như rõ ràng rằng các môn đồ ban đầu đã dự đoán sẽ thấy sự trở lại của Chúa trong cuộc đời của họ, nhưng tôi không thể đi cùng với suy nghĩ rằng vương quốc của Chúa ở đây trong sự biểu hiện đầy đủ. Một cách hiểu khác là một “dòng dõi” là một khoảng thời gian kéo dài bốn mươi năm. Quan điểm này thực sự đáng tin cậy ở chỗ chúng ta biết rằng dân Y-sơ-ra-ên đã lang thang trong sa mạc trong bốn mươi năm và Môi-se, người viết sách Dân số, đã gọi họ là một dòng dõi:


Ấy vậy, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng phừng cùng dân Y-sơ-ra-ên, Ngài làm cho dân đó đi lưu lạc trong đồng vắng bốn mươi năm, cho đến chừng nào cả dòng dõi đã làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va bị tiêu diệt hết. (Dân số Ký 32:13).

 

Những người theo quan điểm đó tin rằng thế hệ chứng kiến việc tái chiếm thành phố Giê-ru-sa-lem (xảy ra vào năm 1967) cũng sẽ thấy sự xuất hiện của Chúa Ki-tô. Nhiều người nói rằng thời kỳ của các dân ngoại đã được ứng nghiệm và chúng ta là dòng dõi đó:

 

Thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày đạp, cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được trọn” (Lu-ca 21-24).

 

Tôi không thấy Thời đại của dân ngoại được ứng nghiệm vì Núi Đền vẫn còn dưới quyền thống trị của dân ngoại. Năm 1967, khi Moshe Dayan, tướng Do Thái, chiếm lại Bức tường phía Tây, còn được gọi là Bức tường Than khóc, từ tay người Hồi giáo, Núi Đền được phép nằm dưới quyền thống trị của người Hồi giáo ngoại bang.

 

Quan điểm của tôi là Chúa Giêsu chỉ đơn thuần nói rằng dòng dõi những người nhìn thấy những dấu hiệu của thời đại cũng sẽ là dòng dõi tương tự sẽ thấy sự hoàn thành của tất cả những điều này. Ngài muốn chúng ta có đôi mắt rộng mở để nhìn những gì đang diễn ra trên thế gian, và khi chúng ta nhìn những điều được viết trong Kinh thánh được ứng nghiệm, chúng ta phải tập trung vào điều có giá trị thực sự: Đấng Christ, và những người Ngài yêu thương. Thời kỳ cuối cùng sẽ mở ra cho Giáo hội sự thân mật hơn với Chúa Ki-tô, điều này sẽ đẩy lùi bóng tối đang tồn tại xung quanh họ. Nhà tiên tri Ê-sai đã viết về một thời kỳ tương lai đối với ông, một thời gian mà tôi tin rằng, đang ở gần và, ở một mức độ nào đó, đã ở đây. Ông nói về bóng tối, tức là bóng tối thiêng liêng dày đặc sẽ bao trùm khắp trái đất, nhưng ở giữa bóng tối khủng khiếp này sẽ là ánh sáng của Đấng Mê-si (Đấng Christ) chiếu sáng trong dân sự của Ngài. Ông nói:

 

1"Hãy dấy lên, và sáng lòe ra! Vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh quang ĐỨC GIÊ-HÔ-VA đã mọc lên trên ngươi. 2Nầy, sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân; song ĐỨC GIÊ-HÔ-VA dấy lên trên ngươi, vinh quang Ngài tỏ rạng trên ngươi. (Ê-sai 60:1-2).

 

Cảnh báo cần xem (Lu-ca 21: 34-36)

 

34 “Vậy, hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời nầy làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng, và e ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới bủa; 35 vì ngày đó sẽ đến cho mọi người ở khắp trên mặt đất cũng vậy. 36 Vậy, hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện, để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra, và đứng trước mặt Con người.” (Lu-ca 21:34-36).

 

Lời cảnh báo là hãy cẩn thận. Phiên bản King Gia-cơ nói rằng, "Hãy chú ý đến chính mình." Ở đây, chúng ta được khuyến khích quan tâm đến cốt lõi trung tâm của cuộc sống, chẳng hạn như trái tim của chúng ta. Thế gian tăm tối mà chúng ta đang sống có một cách định hình nội tâm của chúng ta xa rời sự thân mật với Chúa Giêsu, Chúa chúng ta. Chúng ta có thể bị “đè nặng với sự tiêu tan” (từ tiếng Hy Lạp Kraipalē có nghĩa là bị đau đầu do đồ uống có cồn, và nó cũng mang nghĩa chóng mặt và loạng choạng). Nó nói về một cảm giác giống như cách duy nhất để đối phó với áp lực cuộc sống là cố gắng quên đi hoàn cảnh hiện tại của chúng ta và tập trung vào các hoạt động sẽ khiến chúng ta mất nhạy cảm. Chúng ta cũng thấy liên tưởng đến say rượu và những lo lắng trong cuộc sống. Lưu ý rằng lo lắng được ví như sự tiêu tan và cơn say.

 

Anh em sẽ quay về đâu khi bị áp lực và lo lắng? Loại hoạt động nào giúp anh em đối phó khi bị căng thẳng?

 

Những lo lắng trong cuộc sống hàng ngày có thể nhanh chóng làm suy sụp tinh thần của đàn ông hay phụ nữ. Có nhiều cách khác nhau mà mọi người chọn để xử lý áp lực. Đối với một số người, nhu cầu sống trong thế gian tăm tối này sẽ dẫn đến sự sùng kính và phụ thuộc nhiều hơn vào Chúa cũng như sự thật và sự an ủi mà chúng ta tìm thấy trong Lời của Ngài. Những con người khác sẽ giống như đà điểu chui đầu vào cát, tìm cách trốn thoát. Khi thế gian này đè nặng anh em xuống, hãy để nó là thứ thúc đẩy anh em đến với Đấng Christ! “Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em” (1 Phi-e-rơ 5: 7).

 

Phần thứ hai của câu 34 có một số lời cảnh báo liên quan đến thời gian theo dõi và chờ đợi mà Chúa Giêsu biết các môn đồ của Ngài sẽ trải qua. Ẩn dụ về Mười trinh nữ trong Ma-thi-ơ 25 cũng tương tự như vậy. Trong câu chuyện ẩn dụ đó, năm người bị nhỡ lời gọi để vào đám cưới với chàng rể. Lý do họ bỏ lỡ cuộc gọi là họ không sẵn sàng và chờ đợi! (Ma-thi-ơ 25:12). Đoạn dẫn kết thúc với lời cảnh báo “Vậy, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ” (Ma-thi-ơ 25:13).

 

Chúng ta được cho biết trong Lu-ca 21, câu 34, rằng ngày của Chúa sẽ đến trên tất cả những người sống trên mặt đất và nó sẽ đóng lại với nhiều người một cách bất ngờ như một cái bẫy. Nhiều người sẽ nghe thông điệp về tình yêu thương và lòng thương xót của Đức Chúa Trời và sẽ từ bỏ quyết định quay về với Đấng Christ để được Ngài tha thứ. Từ hình ảnh được sử dụng là một cái bẫy bất ngờ được giăng trên một con vật hoặc một con chim. Nhiều người không nhận ra rằng có một thời gian kết thúc thời kỳ ân sủng của Đức Chúa Trời. Ngày ân điển của Đức Chúa Trời sẽ khép lại một cách bất ngờ, và họ sẽ bị bỏ lại bên ngoài, do đó phải tự mình đền tội cho tội lỗi của mình. Đó sẽ là một cảnh bi thảm. Phúc âm của Ma-thi-ơ ghi lại Chúa Giêsu nói điều gì đó xa hơn về thời gian này:

 

21"Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: ‘Lạy Chúa, ‘lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. 22 Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?’ 23 Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ‘ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta’! (Ma-thi-ơ 7:21-23).

 

Đây sẽ là những người tốt, những người đã đi nhà thờ và thậm chí giúp đỡ trong thánh chức, nhưng cánh cửa sẽ đóng lại như một cái bẫy được giăng ra bất ngờ với những lời của Đấng Christ vang vọng trong lòng họ, "Ta chẳng biết các ngươi bao giờ!"

 

Kẻ thù của tâm hồn chúng ta muốn ru ngủ chúng ta vào sự lừa dối mà chúng ta luôn có thể chờ đợi, rằng thời gian là ở phía chúng ta. Ngài muốn chúng ta tin rằng chúng ta sẽ còn có ngày mai để làm hòa với Chúa, hoặc làm mọi việc ổn thỏa với anh em mình, hoặc thực hiện những thay đổi cần thiết trong cuộc sống để giúp chúng ta đến gần Chúa hơn. Kẻ thù tìm cách giữ chúng ta bị ràng buộc bởi các giác quan của chúng ta với những thứ thuộc về thế gian này. Sự thật là chúng ta không biết mình còn sống được bao lâu. Chúng ta không đảm bảo bất kỳ khoảng thời gian nào. Lời hứa về sự cứu rỗi chỉ dành cho ngày hôm nay: “Vì Ngài phán rằng: "Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. " Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!”(2 Cô-rinh-tô 6: 2).

 

Những ai trong chúng ta đã chấp nhận và hành động theo lời đề nghị cứu rỗi của Đức Chúa Trời nên luôn tỉnh thức (Lu-ca 21:36).

 

Tỉnh giấc và chờ đợi nghĩa là gì? Chúng ta có thể làm những việc thiết thực nào để tỉnh giấc và chờ đợi?

 

Động từ tiếng Hy Lạp, agrupneo, được dịch là “tỉnh giấc”, nghĩa đen là giữ cho bản thân tỉnh táo, cảnh giác trước nguy hiểm đe dọa, đề phòng. Bức tranh từ là một người lính đứng gác để ngăn chặn một cuộc tấn công và để cảnh báo cho những người còn lại. Những ai tỉnh giấc trước những điều đang xảy ra trên thế gian nên đánh thức đồng đội của họ, và những người còn lại, cũng như thường dân, phải trở thành chiến binh của Đấng Christ. Đức Chúa Trời của chúng ta không sẵn lòng để bất kỳ ai bị hư mất nhưng tất cả có thể đến để giao cuộc sống của họ cho Ngài (2 Phi-e-rơ 3: 9). Chúng ta sẽ tràn đầy niềm vui biết bao khi ngay lập tức, trong ánh mắt lấp lánh, chúng ta sẽ được thay đổi (1 Cô-rinh-tô 15:51). Phao-lô nói với chúng ta rằng Chúa sẽ từ trời xuống với một mệnh lệnh lớn (làm sao kẻ thù của Đức Chúa Trời chúng ta sẽ run sợ), và chúng ta, những người vẫn còn sống sẽ được cùng với những người trong Đấng Christ đã lên trời. Chúng ta sẽ gặp Chúa trong không trung với những người đã ra đi trong Đấng Christ, và vì vậy chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4: 13-18). Hãy tưởng tượng niềm vui khi thấy Chúa Giêsu Christ đến và sắp đặt mọi thứ đúng đắn. Đau khổ của thế gian này sẽ không còn nữa. Đức Chúa Trời muốn mỗi người chúng ta có thể mong đợi ngày này và chào đón sự tái lâm của Ngài. Ngài đã trả giá để mỗi người chúng ta được giải thoát khỏi sự đoán phạt qua cái chết của Ngài trên thập tự giá.

 

Nếu anh em chưa từng mời Chúa Giêsu cai trị cuộc đời mình, thì không có thời điểm nào tốt hơn ngay hiện tại. Với tấm lòng thành thật và trung thực trước mặt Đức Chúa Trời, hãy nói với Ngài:

 

Lời cầu nguyện: Cha ơi, con cần Cha. Con đã sống cuộc sống của con theo cách của con, và bây giờ con muốn Cha là Chúa và hướng dẫn cho con. Con tin rằng Con Ngài, Chúa Giêsu Ki-tô, đã chết vì tội lỗi của con và thay thế cho con bằng cách chết trên thập tự giá. Xin hãy tha thứ cho tội lỗi của con. Cũng hãy tha thứ cho con về những lần con đã phạm tội với người khác. Bây giờ con quay lại và trao cho Cha quyền làm chủ cuộc đời con và nhờ Cha dẫn dắt và hướng dẫn con. Amen.

 

Keith Thomas

Email: keiththomas@groupbiblestudy.com

Website: www.groupbiblestudy.com

 

bottom of page