top of page

Để xem thêm các nghiên cứu kinh thánh bằng tiếng Việt,
 bấm vào đây.

6. God So Loved

6. Đức Chúa trời yêu thương

Sinh ra một lần nữa vào một mối quan hệ hôn nhân

 

Chính Đức Chúa trời đã chủ động vươn ra từ Thiên đường đến Trái Đất để kêu gọi cơ thể của mọi người đến với Ngài như trong một mối quan hệ hôn nhân. Từ Sáng thế ký đến Khải huyền, Kinh thánh cho chúng ta biết câu chuyện về Thiên Chúa sáng tạo, người rất yêu thương loài người đến nỗi Ngài đã đi đến những khoảng cách phi thường để tìm đường trở về với Ngài từ Mùa thu trong Vườn Địa đàng. Sách Khải Huyền nói về các vị thánh của Thiên Chúa được đưa vào mối quan hệ hôn nhân với Đấng Thiên Sai (Chúa Kitô) bằng cách họ được tái sinh bởi Thần của Thiên Chúa. Những người được Chúa cứu chuộc được hình dung là từ trời xuống như một cô dâu và như một thành phố:

 

Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: “nầy, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng” (Khải Huyền 21:2-3).

 

Chính suy nghĩ này, về việc Giáo hội là “cô dâu của Chúa Kitô” cũng được Sứ đồ Phao-lô nhắc đến trong chức vụ truyền giảng của mình. Phao-lô đã viết: Vì về anh em, tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Đức Chúa Trời, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ (2 Cô-rinh-tô 11:2). Thiên Chúa đã tiết lộ cho nhân loại rằng chỉ qua một sự hy sinh thay thế, sự kết hợp hôn nhân này với Thiên Chúa mới có thể diễn ra. Trong Cựu Ước, Ngài đã sử dụng hình ảnh một con chiên vô tội phải chết trong lễ Vượt qua thay cho con người để dân của Ngài được mua lại từ chế độ nô lệ ở Ai Cập (Xuất 12: 3-13). Sau đó, khi lang thang trong hoang địa, Thiên Chúa đã chỉ cho dân Y-sơ-ra-ên rằng cách duy nhất mà con người có thể được tẩy sạch tội lỗi và tiếp cận với Đức Chúa Trời này là nhờ máu của một con vật thay thế được hiến tế thay cho mình (Xuất 29: 44-45).

 

Tất cả những hy sinh cho tội lỗi trong Cựu Ước là điềm báo cho hành động tự hy sinh nhất của tình yêu được chứng kiến ​​trong toàn vũ trụ. Thiên Chúa thánh thiện nhất đã trở thành một Người đàn ông sẵn sàng và yêu thương hy sinh mạng sống của mình như một lời đề nghị thanh toán đầy đủ hình phạt của cái chết mà tội lỗi của chúng ta đáng phải chịu. Chúng ta được mua lại từ nô lệ cho tội lỗi và Satan bởi dòng máu quý giá của Chúa Kitô, một con chiên bị giết không tì vết hay nhăn nheo (1 Phi-e-rơ 1:19).

 

Người tình vĩ đại nhất thế giới đã đến để chiếm giữ trái tim của chúng ta thông qua hành động yêu thương vĩ đại nhất mà thế giới từng thấy, tức là cái chết khủng khiếp của Chúa Kitô trên thập giá Calvary. Nếu điều đó là không đủ, thì Ngài đã hoàn thành điều vĩ đại nhất của những hành động yêu thương bằng cách làm cho nó hiện hữu tới số lượng người nhiều nhất mà được nhận tình yêu thương đó với sự giản dị nhất. Đó là một công việc đã hoàn thành, và không có gì có thể được thêm vào phần của chúng ta ngoại trừ nhận được món quà lớn nhất này. Cũng như không có gì có thể được thực hiện từ phía chúng ta để được sinh ra trong thế giới này, chúng ta không còn gì để làm ngoài việc tin tưởng và tin tưởng. Đây là những gì Chúa Giêsu đang giải thích cho Ni cô đem Pha ri si , người một đêm lặng lẽ đến thăm Chúa. Chúa Kitô đã tuyên bố một cách dứt khoát, các ngươi phải sinh lại (Giăng 3: 7). Hãy để tiếp tục đọc cuộc trò chuyện giữa Chúa Giêsu và Ni cô đem khi Chúa giải thích món quà của Thiên Chúa và cách ban cho những người đáp lại Ngài bằng đức tin:

 

11Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy; còn các ngươi chẳng hề nhận lấy lời chứng của chúng ta. 12Ví bằng ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thay; huống chi ta nói những việc thuộc về trời, thì các ngươi tin sao được? 13Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời. 14Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, 15hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời (Giăng 3:11-15).

Sự đơn giản của Tin Mừng

Trong nghiên cứu cuối cùng, (câu 1-10), chúng ta đã đọc về tìm kiếm Ni cô đem, để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi khó về cuộc sống: làm thế nào một người đàn ông có thể công chính trước Chúa? Làm thế nào để có sự công bình? Khi Chúa Giêsu nói với ông ta rằng ông ta phải được sinh ra từ trên cao hoặc được sinh ra một lần nữa, ông ta đã trả lời bằng cách nói, Điều đó làm thể nào được ? Gu (Giăng 3: 9). Tâm trí của ông đã được đào tạo từ khi sinh ra để chỉ nghĩ về những điều của thế giới này. Chúa đã ban cho ông ta một sự tương đồng đơn giản là được sinh ra ở thế giới này, tức là, không có gì có thể được thực hiện từ phía chúng ta để được sinh ra từ xác thịt; tương tự như vậy, không có gì có thể được thực hiện từ phía chúng ta để được sinh ra một lần nữa về mặt tâm linh. Nếu không thể nhìn thấy một sự tương tự đơn giản về sinh nở, Ni cô đem sẽ trả lời thế nào nếu Chúa Giêsu bắt đầu nói chuyện với ông về những điều trên trời? (câu 12). Quan điểm này tương tự như những gì Phao-lô đã viết cho nhà thờ Cô-rinh-tô:

Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự dồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng (1 Cô-rinh-tô 2:14).

Ni cô đem, một người đàn ông trong tiếng vang lớn nhất của giáo dục và đứng đầu trong nghề nghiệp của mình là một người truyền giảng của Israel, có một thời gian khó khăn để hiểu những điều mà Chúa Kitô đang dạy ông ta! Điều đó nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta phải là một người tìm kiếm Kinh thánh và không lấy lời nói của con người là sự thật cuối cùng. Một số người, ngay cả với sự huấn luyện của họ, không có khả năng hiểu được những điều thuộc linh trừ khi Thánh Linh mở ra suy nghĩ của họ. Để mở ra sự hiểu biết của mình và cho Pha-ri-si về Israel biết rằng Chúa đã cứu rỗi đơn giản như thế nào, Chúa đã lấy lại tâm trí của ông ta về lịch sử của Israel và nhắc nhở ông ta về một thời gian khi Chúa dùng một cái nhìn đơn giản vào con rắn đồng trên cột gỗ để dạy họ về đức tin (câu 14).

Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn đoạn dẫn trong sách Dân số ký mà Chúa Kitô đề cập và xem những gì chúng ta có thể học:

 

4Đoạn, dân Y-sơ-ra-ên đi từ núi Hô-rơ về hướng Biển đỏ, đặng đi vòng theo xứ Ê-đôm; giữa đường dân sự ngã lòng. 5Vậy, dân sự nói nghịch cùng Đức Chúa Trời và Môi-se mà rằng: Làm sao người khiến chúng tôi lên khỏi xứ Ê-díp-tô đặng chết trong đồng vắng? Vì đây không có bánh, cũng không có nước, và linh hồn chúng tôi đã ghê gớm thứ đồ ăn đạm bạc nầy. 6Đức Giê-hô-va sai con rắn lửa đến trong dân sự, cắn dân đó đến đỗi người Y-sơ-ra-ên chết rất nhiều. 7Dân sự bèn đến cùng Môi-se mà nói rằng: Chúng tôi có phạm tội, vì đã nói nghịch Đức Giê-hô-va và người. Hãy cầu xin Đức Giê-hô-va để Ngài khiến rắn lìa xa chúng tôi. Môi-se cầu khẩn cho dân sự. 8Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy làm lấy một con rắn lửa, rồi treo nó trên một cây sào. Nếu ai bị cắn và nhìn nó, thì sẽ được sống. 9Vậy, Môi-se làm một con rắn bằng đồng, rồi treo lên một cây sào; nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng, thì được sống. (Dân số ký 21:4-9).

 

Câu hỏi 1) Kết quả của những lời phàn nàn của họ chống lại Thiên Chúa là gì? Thiên Chúa đã ra lệnh cho họ làm gì để phù hợp với sự chữa lành của họ, và điều này giống với những gì Chúa Giêsu đang dạy Ni cô đem?

 

Kinh thánh nói rằng nhiều người Do Thái đã chết (câu 6). Thật thú vị khi họ không được yêu cầu bắt một con rắn sống và đóng đinh nó vào cột, vì khi đó nó sẽ tượng trưng cho mỗi chúng ta chết vì tội lỗi của chính mình. Chúa không bảo họ đi ra ngoài với thanh gươm gươm để giết rắn. Chúa thậm chí không yêu cầu họ đi đến cây cột, trong trường hợp họ quá yếu. Không có năng lượng. Họ không được cho biết về một số loại thuốc sẽ chữa lành vết cắn của rắn. Họ không phải đi phục vụ người khác và vì thế họ được chữa lành. Không, cảm ơn Chúa vì những người phục vụ, nhưng nguồn gốc của sự chữa lành của họ là sự vâng phục của họ đối với Lời Chúa cho một cái nhìn đơn giản về đức tin. Tôi tự hỏi có bao nhiêu người trong số họ đã chết vì họ từ chối nhận và làm theo quy định đơn giản được đưa ra cho họ. Câu trả lời cho sự cứu rỗi của họ ở ngay trước mặt họ, nhưng giống như một số người trong chúng ta ngày nay, có lẽ họ đã bỏ qua sự cung cấp của Chúa vì nó quá đơn giản.

 

Tôi chắc chắn rằng một số người không thể có được suy nghĩ xung quanh sự đơn giản của việc nhìn xa khỏi họ để nhìn về hướng của một con rắn đồng trên cây cột ở giữa trại. Có thể có một số người đã nói rằng, “Làm thế nào tôi có thể được chữa lành trên trái đất bằng cách chỉ nhìn vào một con rắn đồng trên cây cột?” Chú rắn là biểu tượng của tội lỗi và đồng là biểu tượng của sự phán xét. (Đồng là kim loại mà để làm bàn thờ cúng tế.) Bức tranh ở đây là một câu chuyện đẹp trong sự đơn giản. Tội lỗi đã bị phán xét, và người nhìn với đức tin vào bức tranh tội lỗi bị phán xét sẽ được chữa lành. Sự tương đồng là điển hình bởi vì Sứ đồ Phao-lô, khi nói về Chúa Kitô, đã viết, “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.” (2 Cô-rinh-tô 5:21). Chúa phán xét tội lỗi bằng cách nhận phán xét về chính mình. Đó là lý do tại sao Chúa Kitô đã khóc từ thập giá; “Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?” (Mác 15:34). Khi Chúa Kitô treo trên thập tự giá, tội lỗi của chúng ta đã được phán xét nơi Ngài. Ngài là người thay thế hiến tế và là Chiên cứu chuộc. Chúng ta phải nhìn vào Ngài bằng con mắt đức tin để được chữa lành khỏi vết cắn đau đớn của con rắn.

Cách của Chúa cao hơn cách của chúng ta. Nếu Ngài đã làm cho nó đơn giản như ăn năn và tìm đến thập tự giá, tại sao sau đó chúng ta sẽ không tin và tin cậy Ngài? Tiên tri Ê-sai cũng nói về sự đơn giản của việc được cứu chỉ bằng một cái nhìn: “hãy nhìn xem ta và được cứu! Vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. (Ê-sai 45:22 Phiên bản King James. Nhấn mạnh tôi). Kinh thánh đó đã được Thiên Chúa sử dụng để soi sáng con đường cứu rỗi cho Charles Spurgeon, nhà truyền giáo vĩ đại người Anh. Ông ta bị bắt gặp trong một cơn bão tuyết trên đường đến nhà thờ ở Colchester, Essex, Anh vào năm 1850. Không thể đến nhà thờ truyền thống của mình, ông ta dừng lại ở một nhà thờ nguyện trên đường. Mục sư của nhà nguyện đó đã không đến được nhà thờ ngày hôm đó, vì vậy một trong những người lớn tuổi của nhà thờ đã đứng dậy và nói rất đơn giản rằng người ta chỉ cần nhìn với một ánh mắt cố định, trung thành vào Đấng Cứu Rỗi trên thập tự giá và trích dẫn Ê-sai 45:22. Nói cách riêng của mình, Spurgeon đã mô tả kinh nghiệm. Ông ta nói rằng người giảng đạo ngày hôm đó có nghĩa vụ phải bám vào văn bản của ông ta vì lý do đơn giản là ông ta có rất ít điều để nói. Ông ta thậm chí không phát âm các từ đúng, nhưng điều đó không quan trọng. Tôi đã thấy ngay lập tức cách cứu rỗi. Tôi biết không phải những gì ông ta nói. Tôi đã không chú ý nhiều về nó. Tôi đã rất sở hữu với một suy nghĩ đó. Tôi đã chờ đợi để làm năm mươi điều, nhưng khi tôi nghe thấy từ đó, 'Nhìn kìa!' Thật là một từ quyến rũ đối với tôi ... Ở đó và sau đó đám mây biến mất, bóng tối đã biến mất, và khoảnh khắc đó tôi thấy mặt trời; và tôi có thể đã sống lại ngay lập tức và hát với sự nhiệt tình nhất của họ, về dòng máu quý giá của Chúa Kitô và đức tin đơn giản chỉ nhìn vào Ngài. Ồ, rằng ai đó đã nói với tôi điều này trước đây, 'Hãy tin Chúa, và ngươi sẽ được cứu.' "

Charles Spurgeon đã cố gắng làm việc chăm chỉ với sự cứu rỗi của mình và đã bị thuyết phục về sự thật đơn giản là nhìn về thập giá. Ông được sinh ra một lần nữa trong nhà nguyện đó ở tuổi mười sáu và sớm được rao giảng trước lượng khán giả khổng lồ vào thời điểm ông mười chín tuổi. (Có một lần, tôi tình cờ sống ngay góc phố nơi nhà nguyện đó đứng, ở Colchester, Essex.)

 

Tôi không thể giải thích làm thế nào một cái nhìn đến Đấng Cứu Rỗi trên thập tự giá đã lấy đi tội lỗi của tôi; Tôi chỉ tin điều đó, và sức mạnh của Chúa đã thay đổi cuộc đời tôi. “vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin” (Rô-ma 1:16). Không phải cố gắng tìm hiểu mọi thứ trước khi thực hiện bước cam kết trái tim và tâm hồn đó với Ngài. Chỉ cần từ bỏ tất cả vào tay Ngài như một đứa trẻ nhỏ!

 

Động lực của Thiên Chúa trong việc làm cho trở nên dễ dàng để được cứu là để số người tối đa sẽ quay về với Ngài và được cứu. Kinh thánh cho chúng ta biết, Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn (2 Phi-ơ-rơ 3: 9 Nhấn mạnh tôi). Động lực của Thiên Chúa là tình yêu và sự quan tâm đối với nơi mà Ngài nhìn thấy chúng ta. Ngài thấy chúng ta ở chợ nô lệ của Satan, bị trói buộc trong tội lỗi và bị kẻ thù lừa dối về mặt tinh thần. Tất cả những gì Thiên Chúa đòi hỏi là để nhìn đức tin về thập tự giá, nơi phán xét tội lỗi.

 

Câu hỏi 2) Tin vào Tin mừng có nghĩa là gì? Đó có phải là một sự chấp nhận trí tuệ đối với các sự thật, hay nó còn hơn thế nữa? Anh em nghĩ gì nếu điều đó có nghĩa là tin vào trái tim mình?

 

Để tin có ý nghĩa gì? (câu 15)

Từ tiếng Anh believe là một bản dịch từ tiếng Hy Lạp Pisteuō. Từ này có nghĩa là tin vào, có niềm tin và tin vào sự trung thực của một ai đó. Để minh họa khái niệm này, cho phép tôi cung cấp cho anh em một hình ảnh từ ở đây để mô tả loại tin cậy này. Hình ảnh Chúa Giêsu đến lâu đài của một người đàn ông có cuộc sống bị khóa hoàn toàn với cây cầu rút được đóng lại để ngăn lối vào của Ngài. Trên các tường thành phòng thủ phía trên “Lâu đài Mansoul” đứng ba người phải cùng nhau quyết định cho phép Ngài vào. Lương tâm lên tiếng trước. Ông ta nói với những người khác, “chúng tôi đang gặp rắc rối, vì chúng tôi đã vi phạm luật đất đai, và chúng tôi có tội về sự nổi loạn”. Thứ hai, tâm trí lên tiếng, nói rằng, “ sự đề nghị ân xá nếu chúng ta mở cầu rút còn nhiều hơn những gì chúng ta có thể hy vọng. Chúng ta thực sự nên mở lòng với Ngài”. Người thứ ba có sức mạnh để mở cổng. Phần thứ ba của bản chất bên trong của chúng ta được gọi là Ý chí của chúng ta.

Ý chí nhận lời khuyên từ những người khác, nhưng một mình anh ta nắm trong tay đòn bẩy. Chúa Kitô sẽ không bao giờ buộc con đường của Ngài vào cuộc sống của chúng ta. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta món quà của ý chí tự do. Tin và nhận Chúa Kitô là một hành động của ý chí, không chỉ là sự chấp nhận về mặt tinh thần đối với các sự kiện của Tin Mừng.

Thường có một trận chiến diễn ra trong tâm hồn một người khi người ta phải đương đầu với những yêu sách và Tin Mừng của Chúa Kitô. Kẻ thù của tâm hồn chúng ta thì thầm với tâm trí tất cả các loại câu hỏi trong nỗ lực thuyết phục một người không mở cầu rút. Chúng ta một mình quyết định hạ thấp cây cầu và cho phép Chúa Kitô đi vào cuộc sống của chúng ta và cai trị "Lâu đài Mansoul". Tin là một hành động của ý chí.

Sau khi tính đến sự chứng kiến ​​của tâm trí và lương tâm, một người đàn ông hoặc phụ nữ vươn ra với bàn tay đức tin để kết nối với Chúa, tin rằng Chúa đúng với Lời của Ngài. Nếu mọi người phục tùng ý chí và niềm tin của họ bằng niềm tin vào những gì Chúa Kitô đã làm thay cho họ, họ được tái sinh hoặc được sinh ra từ tâm linh từ trên cao. Một khi quyết định này được đưa ra để từ bỏ mạng sống của mình cho Chúa Kitô, Ngài hứa rằng Ngài sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta hoặc từ bỏ chúng ta (Hê-bơ-rơ 13: 5), nhưng con người phải quyết định vác thập giá mình hàng ngày và đi theo Ngài (Lu-ca 9:23) . Đó là vấn đề của ý chí để tiếp tục bước đi theo cách của Chúa. Chúng ta tham gia vào một trận chiến với chúng ta đến hết cuộc đời.

Hãy nhận thức rằng tâm trí là nơi của một trận chiến tâm linh đang hoành hành. Kẻ thù của tâm hồn anh em muốn anh em tin rằng những suy nghĩ của anh em có nguồn gốc từ bản thân. Đây không phải là sự thật. Lời Chúa, được Chúa Giêsu tiêu biểu là hạt giống trong Dụ ngôn Người gieo giống, được gieo vào cánh đồng của tâm hồn chúng ta (Lu-ca 8: 4-15). Kẻ thù được làm mẫu bởi những con chim ăn cắp hạt giống trước khi nảy mầm. Trong Dụ ngôn Cỏ dại (Ma-thi-ơ 13: 24-26), chúng ta cũng thấy một kẻ thù gieo hạt giống của mình trên đất màu mỡ. Trái tim là cốt lõi của nội tâm của một người đàn ông, tinh thần, tâm trí, ý chí và cảm xúc của anh ta (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23). Không phải tất cả những suy nghĩ xuất hiện trong đầu anh em đều có nguồn gốc trong anh em. Ý tưởng đến từ ba nguồn khác nhau: Thiên Chúa, Satan và suy nghĩ của chúng ta. Những gì anh em cho phép phát triển ở đó và những quyết định anh em đưa ra từ những suy nghĩ đã trau dồi mà anh em nghĩ là những gì anh em trở thành. Tin là một lựa chọn có ý thức để phục tùng Chúa Kitô tất cả những gì anh em có và tất cả những gì anh em có. Khi anh em đến với Chúa Kitô, anh em không còn là của riêng anh em nữa. Anh em đã được mua với cái giá, máu đổ của Chúa Kitô (1 Cô-rinh-tô 6:20).

Câu 3) Anh em đã trải nghiệm loại chiến đấu này trong tâm trí của mình chưa? Thảo luận.

Bất cứ ai tin là được cứu

16Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. 17Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu. (Giăng 3:16-17)

 

Ni cô đem bị sốc đến tận cốt lõi bởi những lời này vì Chúa không nói rằng Chúa rất yêu Israel (mà Ngài làm); thay vào đó, Ngài nói rằng Chúa yêu thương thế gian. Không chỉ người Do Thái được kêu gọi để được cứu và vào vương quốc của Thiên Chúa, mà còn có ân sủng được trao cho những người tin vào Chúa (câu 16). Vào thời điểm này trong lịch sử của họ, những người Do Thái tôn giáo nghĩ rằng bất kỳ ai không tuân theo phiên bản Pharisaic của Luật của Thiên Chúa đều bị người khác nguyền rủa: Song lũ dân nầy không biết luật chi cả, thật là dân đáng rủa (Giăng 7:49). Sự cứu rỗi này đến với toàn thế gian luôn là kế hoạch của Thiên Chúa, ngay cả từ lời hứa ban đầu với Áp-ra-ham: Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước (Sáng thế ký 12: 3). Thiên Chúa ngay từ đầu đã lên kế hoạch cho con người, được gọi là Thiên Chúa từ Israel và tất cả các quốc gia. Ngài sẽ không rời khỏi bất kỳ bộ lạc hay nhóm người nào để trở thành một phần của Giáo hội Toàn cầu của Ngài: Sự ấy đoạn, tôi nhìn xem, thấy vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra; chúng đứng trước ngôi và trước Chiên Con (Khải huyền 7: 9). Và vì sự cứu rỗi này, chúng ta rất biết ơn những người dân Israel đã mang đến tin mừng này cho chúng ta. Chúng ta mang ơn tinh thần đối với họ (Rô-ma 15: 26-27).

 

Giăng 3:16 cho chúng ta biết về tình yêu tự hiến của Thiên Chúa. Từ tiếng Anh, “love” là bản dịch của từ Hy Lạp, Agapaō. Nó có nghĩa là yêu thương, trân trọng, quý trọng; để có lòng từ thiện, sự tận tâm, tôn trọng, trung thành và quan tâm. Nó hiếm khi được sử dụng bên ngoài văn học tôn giáo, và nó được sử dụng phổ biến nhất để dịch từ tiếng Do Thái chesed, có nghĩa là lòng tốt hoặc lòng thương xót. Agape là một từ để mô tả tình yêu tự hy sinh, tức là một tình yêu là tự nguyện hoặc là một lựa chọn hoặc quyết định được thực hiện bởi ý chí của một người. Thiên Chúa yêu thương (quá khứ) đến nỗi, ngay cả khi chúng ta còn ở trong tội lỗi và là kẻ thù nổi loạn của Ngài, Ngài đã sai Con của Ngài đến thế gian để chữa lành tội lỗi của chúng ta chống lại Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết (Rô-ma 5: 8). Đoạn dẫn tiếp tục nói rằng Thiên Chúa yêu thương mà Ngài đã cho. Tình yêu mà chúng ta đang nói về việc cho đi và cho đi một lần nữa, ngay cả đối với tổn thương của Ngài và cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi trong toàn thế gian. Động lực cho sự cho đi của Ngài là mong muốn của Ngài rằng không ai có thể bị diệt vong và tất cả sẽ đến để ăn năn. Nếu anh em từng bị cám dỗ nghi ngờ tình yêu của Chúa, thì hãy nhìn vào thập giá của Chúa Kitô và xem sự phán xét của Thiên Chúa đối với tội lỗi, nhưng cũng thấy Tình yêu của Thiên Chúa đối với tội nhân tội lỗi.

 

Thiên Chúa đã làm cho món quà lớn nhất được nhận với sự đơn giản lớn nhất, và Ngài đã làm món quà này cho tất cả những ai sẽ tin. Thiên Chúa đã làm cho nó đơn giản đến mức trẻ em, với một lượng kiến ​​thức hạn chế về chủ đề này, có thể nhận được món quà cứu rỗi. Ngài phán: " Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai không nhận lãnh nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì sẽ không được vào đó. (Lu-ca 18: 17). Trẻ em có thể dạy chúng ta một vài điều ở đây, vì trẻ em chỉ tin và tin tưởng những gì cha mẹ họ nói với họ. Khi con trai tôi còn nhỏ, hầu như không thể đi lại, tôi sẽ đặt nó ở một nơi mà nó khá cao trong khi tôi làm bánh mì nướng. Nó sẽ đứng lên và nhảy vào vòng tay tôi, nó không bao giờ nghĩ nó có thể ngã hoặc thậm chí nhìn xuống để thấy sàn nhà cách xa bao nhiêu. Nó tin rằng tôi sẽ bắt được nó. Chỉ đến khi chúng ta già đi, chúng ta mới muốn hiểu mọi thứ trước khi nhảy vào vòng tay của Cha chúng ta.

 

Thiên Chúa yêu thương anh em và tôi đến nỗi Ngài đã ban Con một và duy nhất của Ngài. Nếu có một cách khác để một người đàn ông được hòa giải với Thiên Chúa, anh em nghĩ rằng Ngài sẽ nhận điều đó không? Nếu giữ luật pháp và các quy định và trở nên tốt đẹp có thể hoàn thành sự hòa giải, Thiên Chúa chắc chắn sẽ không đặt Con của Ngài qua một cái chết đau đớn như vậy. Thiên Chúa rất yêu thương mà Ngài đã cho. Các từ như vậy được thêm vào để nhấn mạnh. Chúa không chỉ yêu; Ngài yêu anh em và tôi đến nỗi Ngài chịu đựng khi chứng kiến ​​Con Ngài bị tàn bạo và sát hại dưới tay kẻ ác.

 

Chúa Kitô thay thế cho chúng ta

 

Bàn tay của ai đã làm điều này với Ngài? Những người cầm roi da và những người la hét, “Đóng đinh” chắc chắn sẽ bị phán xét, trừ khi họ cũng nhận được sự tha thứ của Ngài, nhưng chính tội lỗi của tôi và tội lỗi của anh em đã đưa Chúa Kitô đến thập giá. Tình huống là như vậy, nếu không có Đấng Cứu Rỗi, anh em và tôi sẽ bị hư mất (Câu 16). Chúng ta đã bị lên án. Phán quyết đã được đưa ra chống lại chúng ta, và những người chưa được Thánh Linh tái sinh là những tù nhân bị giam giữ bởi Satan. Chỉ có một lối thoát duy nhất: Con Thiên Chúa phải bước vào và trả giá chuộc cho tất cả những ai sẽ trông chờ Đấng Cứu Rỗi. Rào cản tội lỗi được đưa ra khỏi con đường bởi cái chết của người thay thế thay cho anh em.

 

Tôi muốn chia sẻ một câu chuyện mà tôi nghĩ sẽ minh họa cho tình yêu thay thế mà chúng ta đang nói:

 

Trong cuốn sách Miracle on the River Kwai, Ernest Gordon kể câu chuyện có thật về một nhóm tù nhân chiến tranh làm việc trên tuyến đường sắt Miến Điện trong Thế chiến II. Vào cuối mỗi ngày, các công cụ được thu lại từ chỗ làm việc. Có một lần, một lính canh Nhật Bản hét lên rằng một cái xẻng bị mất tích và yêu cầu được biết người đàn ông nào đã lấy nó. Anh ta bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, trở nên giận dữ và ra lệnh cho bất cứ ai có tội phải bước lên phía trước. Không ai di chuyển. Tất cả đều chết! Tất cả đều chết! Anh ta thét chói tai, chồm lên và nhắm khẩu súng trường vào tù nhân. Ngay lúc đó, một người đàn ông bước tới, và người bảo vệ đã đâm chết anh ta bằng khẩu súng trường trong khi anh ta im lặng đứng chú ý. Khi họ trở lại trại, các công cụ được đếm lại và không có cái xẻng nào bị mất. Người lính Nhật đã đếm nhầm. Người đàn ông đó đã đi về phía trước như một sự thay thế để cứu những người khác.

 

 

Đức Chúa trời đã ở trong Chúa Kitô; hòa giải thế gian với chính mình. Ngài yêu anh em và tôi đến nỗi Ngài đã hiến thân cho chúng ta. Khi tôi mới nghe rằng Chúa yêu cá nhân tôi, đó là tin tức quan trọng nhất tôi từng nghe! Tại sao không ai nói với tôi điều này trước đây! Tôi không thể tin rằng mình đã lang thang khắp thế giới để tìm câu trả lời cho câu hỏi của cuộc sống, và không có ai từng nói với tôi điều này ở quê nhà. Tôi mất mẹ khi tôi năm tuổi. Tôi chưa bao giờ nghe những lời, "Mẹ yêu con." Trong lòng tôi có một khát khao được yêu vì chính con người tôi hơn là những gì tôi có thể làm. Giống như một trò chơi ghép hình chưa hoàn thành cho đến khi mảnh còn thiếu cuối cùng được đặt lên bảng, thứ gì đó còn thiếu trong cuộc sống của tôi mà tôi không thể đặt ngón tay lên. Trái tim tôi tan vỡ và tan chảy vì tình yêu của Chúa khi tôi gặp Chúa Giêsu Christ. Tôi nhớ rời khỏi nơi mà tôi trở thành một Cơ đốc nhân, đi xuống Florida trên một chiếc xe buýt Greyhound và đọc cuốn sách, Hind’s Feet on High Place của Hannah Hurnard. Tôi đã khóc nhiều nước mắt khi tôi khám phá thêm về cách Chúa đã kéo tôi về với chính mình. Ngài chưa bao giờ rời xa tôi vì tôi đã khóc với Ngài sau khi dùng thuốc quá liều và suýt chết.

 

Trong khoảng năm năm, tôi đã tìm kiếm tâm linh để tìm ra những sự thật mà cuối cùng tôi đã được kể. Tôi nghe được thông điệp và được sinh ra một lần nữa khi tôi phát hiện ra rằng Chúa yêu tôi. Tôi đã và vẫn còn ngạc nhiên rằng Ngài có thể yêu một người như tôi. Có và không có gì đặc biệt đối với tôi, nhưng Chúa cũng yêu tôi như vậy, và Ngài cũng yêu anh em. Bất kể anh em đã làm gì hay ở đâu, Ngài đều yêu anh em. Hãy đến với Ngài; trải nghiệm tình yêu của Ngài dành cho anh em! Ngài thấy nhu cầu của chúng ta được tái sinh, để có được sự sống của Thiên Chúa làm mới chúng ta và lấp đầy chúng ta, và Chúa Giêsu, Cô dâu, đã đến để theo đuổi chúng ta và yêu thương chúng ta về nhà của chính Ngài. Bất cứ ai tin rằng điều này có sự sống vĩnh cửu (Câu 16).

 

Câu 4) Cụm từ cuộc sống vĩnh cửu có nghĩa là gì và khi nào nó bắt đầu?

 

Cuộc sống vĩnh cửu còn hơn cả trải nghiệm cuộc sống mà bây giờ chúng ta có mãi mãi; đó là cuộc sống ở một cấp độ hoàn toàn mới. Đó là cuộc sống như ý định của Thiên Chúa, tức là, một cuộc sống tập trung vào Chúa Kitô, một cuộc sống được Thần dẫn dắt bởi tình yêu. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Kitô, chúng ta được tha thứ và được đặt đúng chỗ với Chúa bằng công việc đã hoàn thành của Chúa Kitô trên thập giá. Không có gì để thêm vào điều đó, và nó không thể kiếm được; nó chỉ có thể được nhận như một món quà của Thiên Chúa. Cuộc sống này bắt đầu khi chúng ta thành tâm cầu xin Chúa Kitô đi vào cuộc sống của chúng ta và ăn năn tội lỗi (thay đổi tâm trí và hướng đi của cuộc sống của chúng ta). Chúng ta không phải chờ đợi cho đến khi chúng ta chết để cuộc sống vĩnh cửu được thể hiện trong cuộc sống của chúng ta; nó bắt đầu khi chúng ta được sinh ra từ trên cao hoặc được sinh ra một lần nữa.

 

Bất cứ ai không tin đều bị kết án

 

18Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời. 19Vả, sự đoán xét đó là như vầy: sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. 20Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng. 21Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời. (Giăng 3:18-21).

 

Điều này rất nghiêm túc vì Chúa Giêsu đang nói rằng không có kế hoạch giải cứu nào khác. Nếu chúng ta không tin vào lời chứng của Kinh thánh thay cho cái chết của Chúa Kitô, chúng ta sẽ chết. Chúa Giêsu nói rằng một người không tin, nghĩa là tin vào Chúa Kitô, đã bị kết án. Chỉ có hai vương quốc trên thế giới này: vương quốc Satan và vương quốc của Thiên Chúa. Chúa Giê-su phán, “Ai không đứng về phía ta là chống lại ta” (Ma-thi-ơ 12:30). Nếu chúng ta không phải là một trong những người của Ngài khi được tái sinh bởi Thánh Linh, chúng ta vẫn là cư dân của trại Satan (Cô-lô-se 1:13). Chúa Giê-su kết thúc đoạn dẫn bằng cách phán rằng, bất cứ ai sống theo sự thật đều bước vào ánh sáng (Câu 21). Tôi giải thích rằng để nói rằng tất cả những người có trái tim trung thực và muốn sống một cuộc đời tôn vinh Chúa sẽ đến với sự thật khi anh ta nghe thấy nó. Một người làm điều ác ghét ánh sáng, và sẽ không đi vào ánh sáng vì hành động của anh ta là xấu xa (Câu 20). Anh em sẽ cho Ngài cuộc sống của mình không? Anh em sẽ chọn đi vào ánh sáng không?

 

Cầu nguyện: Thưa cha, xin giúp con chọn ngày qua ngày để theo Cha với sự đơn giản của một đứa trẻ. Là một đứa trẻ tin tưởng, hãy giúp con tin tưởng Cha bằng cả trái tim. Con chọn để tin rằng Cha có trong tâm trí tốt nhất cho con. Con tìm đến Cha, Đấng Tạo Hóa và Đấng Cứu Chuộc của con. Với một cái nhìn, con đang chọn tin vào Cha.

Keith Thomas

Website: www.groupbiblestudy.com

Email: keiththomas@groupbiblestudy.com

 

 

 

.

.

bottom of page