top of page

Để xem thêm các nghiên cứu kinh thánh bằng tiếng Việt,
 bấm vào đây.

31. The World Hates the Disciples

31. Sự ghen ghét của thế gian

Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài đã cùng nhau thưởng thức bữa ăn tối cuối cùng của họ, và phần cuối của chương mười bốn nói với chúng ta rằng tất cả họ rời khỏi phòng trên đường đến Vườn Gethsemane trên Núi Olives (14:31). Giu-đa đã rời nhóm để phản bội Chúa Kitô với các nhà tôn trưởng. Vườn Gethsemane cách bốn hoặc năm trăm mét về phía đông của Núi Đền, nên có khả năng họ dừng lại trên đường để nói chuyện thêm khi họ đi qua Đền thờ. Chúa Giêsu đã có một cuộc gặp với Giu-đa và những người lính vẫn còn hai hoặc ba giờ trước trong Vườn Gethsemane. Ngài biết rằng mình sẽ sớm bị phản bội và bị bắt. Chính trong bối cảnh này, Chúa Giêsu đã dành trái tim của Ngài với các môn đệ của Ngài để chuẩn bị cho họ cho cuộc đàn áp đang diễn ra trước mắt họ. Ngay cả trong giờ phút đen tối nhất của Chúa Kitô, tức là đêm tối trong tâm hồn của Ngài, mối quan tâm của Ngài đối với những người mà Ngài yêu thương làm lu mờ những suy nghĩ của Ngài về chính mình. Điều đó cho chúng ta biết rất nhiều về sự chăm sóc và tình yêu của Người chăn chiên đối với con chiên của Ngài.

 

Sự ghen ghét của thế gian đối với môn đệ của Chúa Kitô

 

18 Nếu thế gian ghét các con, thì hãy nhớ rằng thế gian đã ghét ta trước rồi. 19 Nếu các con thuộc về thế gian thì thế gian sẽ yêu những kẻ thuộc về nó. Nhưng vì ta đã tuyển chọn các con từ trong thế gian, nên các con không thuộc về thế gian nữa. Do đó mà thế gian ghét các con. 20 Hãy nhớ điều ta đã bảo: Đầy tớ không thể lớn hơn chủ. Nếu họ ngược đãi ta, thì họ cũng sẽ ngược đãi các con. Nếu họ vâng lời dạy của ta, họ cũng sẽ vâng lời dạy các con. 21 Nhưng họ đối với các con như thế là tại ta, vì họ không biết Đấng sai ta đến. 22 Nếu ta không đến giảng dạy họ thì họ sẽ không phạm tội gì, nhưng bây giờ họ không còn lý lẽ gì để bào chữa tội mình cả. 23 Ai ghét ta cũng ghét Cha ta. 24 Ta làm giữa họ những việc chưa ai làm. Nếu ta không làm những việc ấy thì họ không có lỗi gì. Nhưng nay chính họ đã thấy những việc ta làm mà họ vẫn ghét ta và Cha ta. 25 Như thế để những gì viết trong Luật Lệ họ thành sự thật, ‘Họ ghét ta vô cớ.’ (Giăng 15:18-25).

 

Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng thế gian sẽ ghét họ (câu 18), Ngài nói đến những gì khi Ngài nói về thế gian? Tại sao thế gian lại ghét các môn đệ?

 

Tất cả chúng ta đều ở trong một trận chiến, cho dù chúng ta có muốn thừa nhận hay không. Tất cả nhân loại đang ở trong sự kìm kẹp của cuộc chiến vũ trụ vô hình giữa thiện và ác, Sa-tan và Thiên Chúa. Linh hồn tà ác đang ảnh hưởng đến những gì diễn ra trong thế gian của những cá thể máu thịt và ăn thịt. Sa-tan, kẻ đối nghịch và kẻ thù của tất cả các tín đồ Kitô giáo chân chính, đang cố gắng kiểm soát hệ thống thế gian này mà hắn ta đã thiết lập để chống lại Thiên Chúa. Kinh thánh cho chúng ta biết Sa-tan là vị thần, vua hoặc người cai trị thế gian này:

 

Hiện bây giờ, có sự phán-xét thế gian nầy, và hiện nay vua chúa của thế gian nầy phải bị xua đuổi. (Giăng 12:31).

Ta sẽ không còn nói nhiều với các con nữa, vì kẻ cai trị thế gian nầy đang đến. Nó chẳng có quyền hành gì trên Ta (Giăng 14:30)

 

Có một sự khác biệt trong hành tinh vật lý, được tạo ra bởi Thiên Chúa và thế gian mà chúng ta được bảo không yêu thương:

 

Đừng yêu thế gian và những gì thuộc về thế gian, vì nếu yêu thế gian, anh chị em chứng tỏ mình không thật lòng yêu Đức Chúa Trời. (1 Giăng 2:15).

 

Thế gian tự nhiên không có tâm trí, vì vậy nó không thể xấu xa và ghét các môn đệ. Thế gian mà Chúa Giêsu đang nói đến là hệ thống thế gian với các giá trị và sự đối lập với Chúa và các môn đệ của Ngài. Giăng phân tích xa hơn trong bức thư của mình để giải thích về các giá trị của "thế gian:"

 

16Vì mọi sự trong thế-gian - như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. 17 Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. (1 Giăng 2:16-17).

 

Thế gian bao gồm tổ chức xã hội loài người tách rời và không có Thiên Chúa, và tất cả các môn đệ của Chúa Kitô được Chúa Giêsu ủy thác để đến hệ thống thế gian sa ngã này và giải cứu những người quý giá mà Chúa Kitô đã chết để cứu chuộc. Vì lý do đó, hệ thống thế gian này với các thế lực tà ác vô hình của nó sẽ luôn đối lập với nhà thờ của Chúa Giêsu Christ. Chúng ta, những nhân chứng của Ngài, sẽ tỏa sáng khi ánh sáng chiếu vào bóng tối. Các tổ chức trên thế gian bao gồm các hệ thống giáo dục, âm nhạc, chính trị, nơi làm việc của chúng ta, và vâng, trong một số trường hợp, thậm chí tôn giáo, đối lập với Thiên Chúa. Nếu anh em nghi ngờ điều này, hãy đi vào những tiếng vang cao hơn của xã hội nơi anh em sống và rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu và xem điều gì xảy ra! Sẽ có sự phản đối, và anh em sẽ bị bức hại vì đức tin của mình. Sứ đồ Phao-lô viết cho người được bảo hộ cảnh báo ông về điều tương tự: “Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giêsu Christ, thì sẽ bị bắt bớ.” (2 Ti-mô-thê 3:12).

 

Hệ thống thế gian sẽ luôn đối lập với những người có giá trị, mục tiêu và khát vọng khác nhau đối với cách thế gian này được thiết lập. Nếu anh em là người đi ngược dòng chảy, thì anh em sẽ luôn gặp phải xung đột. Những gì chúng ta đang nói ở đây không chỉ là sự phản kháng đối với một cách suy nghĩ khác. Cuộc kháng chiến mà chúng ta đang thảo luận ở đây có một bản chất tâm linh. Đó là những thế lực đối nghịch với Chúa Giêsu của chúng ta mà anh em sẽ gặp phải khi anh em đi ngược lại dòng chảy của hệ thống thế gian này. Anh em sẽ đối lập với các lực lượng vô hình, vương chức và quyền hạn.

 

Vì chúng ta chiến đấu, không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối nầy, và các thần dữ ở các nơi trên trời. (Ê-phê-sô 6:12).

 

Nếu anh em bắt đầu làm những việc khác với cách của thế gian này, đừng ngạc nhiên nếu anh em bị nhìn bằng con mắt cảnh giác hoặc bị chỉ trích bởi bạn bè và gia đình. Nếu anh em công khai hơn về đức tin của mình, sự đối nghịch và bắt bớ chắc chắn sẽ đến. Chúa Giêsu đã cảnh báo các môn đệ của Ngài rằng đây sẽ là chuẩn mực và chúng ta phải mong đợi điều đó. Ngài nói những lời này không chỉ cho những người nghe Ngài mà còn cho chúng ta đang sống trong thế kỷ hai mươi mốt.

 

Bởi vì chúng ta có thể mong đợi sự bắt bớ, tôi không nói rằng chúng ta, là Kitô hữu, nên trốn tránh hoặc trốn tránh thế gian. Mọi người trong mọi tầng lớp xã hội và mọi tầng lớp xã hội cần nghe tin mừng về những gì Chúa Giêsu đã làm, và chúng ta cần phải đưa ra các giá trị và sự thật của Thiên Chúa trong bất kỳ hoạt động kinh doanh, tổ chức học tập hay tình huống nào chúng ta tồn tại. Tất cả các Kitô hữu nên theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần và không trở thành nô lệ để sợ thế gian sẽ nói gì hoặc làm gì ngoài việc tìm cách chiếu ánh sáng của Chúa Kitô vào bất cứ lĩnh vực nào của cuộc sống mà Chúa đã sắp đặt. Tuy nhiên, nếu chúng ta trở nên vướng mắc với thế gian và theo đuổi các giá trị, chúng ta sẽ nổi bật như thế nào? Làm thế nào chúng ta sẽ thu hút người khác đến với ánh sáng của Chúa Kitô nếu ánh sáng của chúng ta bị mờ đi qua những vướng mắc của thế gian này? Mọi người đang tìm kiếm cuộc sống thực, và nơi hiển nhiên, sẽ có một vụ mùa dẫn đến những người được kéo đến với Chúa Kitô, nhưng điều này sẽ không xảy ra nếu chúng ta, với tư cách là tín đồ, không thể phân biệt được từ thế gian. Nếu đây là điều kiện của anh em, hãy cầu xin Chúa đốt lửa trong anh em vì đam mê với Chúa Kitô và tìm cách trở nên được tự do trong tình yêu của hệ thống thế gian này.

 

Những vướng mắc lớn nào anh em thấy trong xã hội của mình là điều khó tránh? Chúng là gì? Anh em có cảm thấy những điều hoặc hoạt động này đang kìm hãm anh em khỏi việc tận tụy với Chúa không? Điều đó có nghĩa là gì “trên thế gian nhưng không thuộc về thế gian?” (Giăng 17: 15-16).

 

Khi chúng ta là những tín đồ mang ánh sáng của Chúa Giêsu tới người khác, chúng ta có thể gặp phải sự chống đối bởi những người là công cụ của kẻ thù. Ví dụ, vợ tôi, Sandy và tôi đã từng đi với một vài cá nhân khác từ nhà thờ của chúng tôi ở Anh đến một thị trấn khác để chia sẻ Chúa Kitô với những người chúng tôi gặp trên đường phố. Chúng tôi đã gặp phải sự kháng cự khi chúng tôi đi đến tám hoặc chín băng đảng xe máy. Chúng tôi đã nói chuyện với họ về Chúa Giêsu. Họ rất đối nghịch và chửi bới. Khi chúng tôi nói chuyện với họ, mỗi người đều cố gắng vượt qua những người khác trong sự dũng cảm. Một trong những người đàn ông, Frank, dường như vượt trội so với những người khác. Anh ta trở nên cay đắng chỉ trích chúng tôi trong sự phản đối của mình. Nghĩ rằng chúng tôi đã làm cho họ tức giận, chúng tôi rời đi để tham gia với các thành viên trong nhóm của nhóm chúng tôi trong ngôi nhà mà chúng tôi đã sắp xếp.

 

Khoảng hai giờ sau, cũng người đàn ông đã chỉ trích chúng tôi bước qua cánh cửa với những người khác trong đội của chúng tôi. Anh ta run rẩy dưới quyền năng và niềm tin của Chúa Thánh Thần trên anh ta. Tất nhiên, đội của chúng tôi đã đón tiếp anh ta rất tốt. Chúng tôi ngạc nhiên trước sự thay đổi của người đàn ông này; bây giờ anh ta rất cởi mở và khiêm tốn và bắt đầu chia sẻ chi tiết về cuộc sống của mình. Anh ta quyết định theo Chúa Kitô tối hôm đó. Mặc dù Frank là người thích tranh luận nhất, nhưng đó là vì anh ta đang bị thách thức và bị lôi kéo về với Cha. Chúng tôi đã chứng kiến một cuộc đấu tranh nội tâm. Nếu mọi người phản ứng với Tin Mừng hoặc chứng ngôn của mình, thì có thể là họ đang đáp lại niềm tin của Chúa Thánh Thần hoạt động trong tâm hồn họ.

 

Nếu anh em theo đuổi những gì Chúa đang làm và sao lưu nó bằng lời cầu nguyện, anh em có thể thấy người đó đến với đức tin vào Chúa Kitô. Đừng từ bỏ những người như vậy, nhưng hãy tiếp tục kiên trì cầu nguyện và cho họ thấy tình yêu của Thiên Chúa. Nếu anh em là môn đệ và tìm cách đại diện cho Chúa Giêsu, anh em không nên ngạc nhiên nếu anh em nhận được phản ứng khinh bỉ và tức giận. Hãy nhớ rằng anh em không cô đơn. Chúa ở cùng anh em và làm việc trong trái tim của người mà anh em đang chia sẻ về Chúa Kitô.

 

Sống xung quanh anh em, thậm chí có thể làm việc với anh em, là những người được chỉ đạo và cai trị bởi một tinh thần khác so với Người sống cùng anh em:

 

1Anh em đã chết vì những vi phạm và tội lỗi của mình, 2 là những gì mà anh em đã từng theo đuổi khi sống theo cách của thế gian, thuận theo kẻ cầm quyền chốn không trung, là thần hiện đang hành động trong những con cái không vâng phục. (Ê-phê-sô 2:1-2. Nhấn mạnh).

 

Mọi người có tất cả các kiểu phản ứng, nhưng chúng ta không thể biết Chúa đang làm gì trong lòng họ. Tuy nhiên, Chúa thấy trái tim của họ và sẽ làm chứng cho Lời của Ngài bởi Chúa Thánh Thần. Sẽ luôn có những người đáp lại lời mời ân cần của Chúa cũng như những người từ chối. Nơi mà sự thật của Lời Chúa đang tỏa sáng, sẽ có chiến tranh thuộc linh và đôi khi là sự bắt bớ.

 

Tại sao Thiên Chúa cho phép các tín đồ trải qua cuộc bắt bớ?

 

Có một niềm tin sâu sắc hơn vào Thiên Chúa đến với chúng ta khi chúng ta trải qua sự bắt bớ cho đức tin của chúng ta. Theo như chúng ta biết, Sứ đồ Phao-lô chịu đau khổ vì đức tin của mình hơn bất kỳ ai khác trong những ngày đầu của nhà thờ, nhưng ông đã đến một nơi trong cuộc đời của mình, nơi ông hiểu rằng quyền năng của Chúa Kitô đã ngự trị trên ông khi ông mềm yếu nhất và dễ bị tổn thương nhất:

 

9Nhưng Chúa phán rằng: “Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. 10 Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhuốc nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó; vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. (2 Cô-rinh-tô 12:9-10).

 

Khi chúng ta yếu đuối trong chính mình, Thiên Chúa ban cho quyền năng của Ngài để dựa vào chúng ta và sử dụng lời nói của chúng ta một cách mạnh mẽ. Khi Sứ đồ Phao-lô đến Cô-rinh-tô ở Hy Lạp, đã có sự phản đối của giáo dân người đã ngược đãi ông (Công vụ 18: 5-6), nhưng chúng ta thấy kết quả là gì? Chúa đang kêu gọi những người mà Ngài đã báo trước cho cuộc sống qua lời nói của mình và lôi kéo nhiều người đến với Tin Mừng:

 

9 Chúa nói với Phao-lô qua một dị tượng rằng, “Đừng sợ. Chớ im lặng nhưng hãy tiếp tục rao giảng cho dân chúng. 10 Ta ở với ngươi, không ai hại ngươi được đâu vì có rất nhiều người của ta trong thành nầy.” 11 Phao-lô ở đó một năm rưỡi, giảng lời Chúa cho dân chúng. (Công vụ 18:9-11).

 

Sẽ dễ dàng hơn nếu Thiên Chúa chỉ cho chúng ta thấy tất cả những người được báo trước về cuộc sống vĩnh cửu không? Lời mời của Tin Mừng tới cho mọi người, nhưng chúng ta không thể thấy công việc ẩn giấu mà Thiên Chúa đang làm trong Trái Tim của con người. Chúng ta không biết Chúa sẽ làm gì nếu chúng ta đơn giản vâng lời chia sẻ Tin Mừng với những người xung quanh. Thiên Chúa có thể mang lại hoa trái lớn từ cuộc sống của chúng ta nếu chúng ta tin cậy Ngài, ngay cả trong sự bắt bớ. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục trong văn bản của chúng ta:

 

Đầy tớ không hơn chủ

 

20 Hãy nhớ điều ta đã bảo: ‘Đầy tớ không hơn chủ. Nếu họ bắt bớ ta, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con. Nếu họ vâng giữ lời của ta, họ cũng sẽ vâng giữ lời các con. 21 Nhưng vì danh Ta, họ sẽ làm mọi điều đó cho các con, vì họ không biết Đấng đã sai ta đến. (Giăng 15:20-21).

 

Làm thế nào để anh em thấy các Kitô hữu bị bắt bớ ngày hôm nay, và khi một tín đồ có sự chống đối từ những người khác xung quanh họ, ai là nhân vật thủ lĩnh, và một tín đồ nên trả lời như thế nào?

 

Chúng ta không trốn tránh thế gian này, nhưng chúng ta phải đối đầu và mang một tinh thần khác lên cuộc chiến. Khi Chúa Giêsu có sự phản đối từ những người khác, Ngài không trả lời với tinh thần phê phán cạnh tranh. Cuộc chiến tâm linh của Ngài là đáp trả cơn giận bằng một câu trả lời nhẹ nhàng: Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận; Còn lời cay nghiệt làm cho thịnh nộ thêm. (Châm ngôn 15: 1). Cuộc chiến tâm linh thực sự làm ngược lại với những gì kẻ thù đang tìm cách làm. Mọi người không bao giờ là kẻ thù của anh em. Mọi người bị ảnh hưởng bởi “tinh thần của thế gian này”, vốn luôn đối lập với Chúa của chúng ta. Chúng ta không chiến đấu bằng lời nói hay nắm đấm, mà bằng lời cầu nguyện:

 

Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy (2 Cô-rinh-tô 10:4).

 

Linh hồn xấu xa trên từng con người mạnh hơn một số người khác. Càng nhiều người cống hiến cho tinh thần của thế gian này, họ càng bị chi phối và kiểm soát bởi chính tinh thần đó. Khi linh hồn xấu xa của thế gian này đang dẫn dắt và gây ảnh hưởng đến mọi người, họ có thể nhận ra nếu tên của Chúa ở trên anh em. Hãy nhớ rằng anh em đã được chuộc với giá cao và anh em không phải là của riêng mình (1 Cô-rinh-tô 6:20). Khi anh em hiến mạng sống của mình cho Chúa, Thần của Chúa đã đóng dấu một quyền sở hữu trên ạm em (Ê-phê-sô 4:30). Vì con dấu của Chúa trên anh em, những người có tinh thần trái ngược sẽ phản ứng với sự xức dầu và uy quyền của Thánh Linh. Khi bảy người con trai không tin của Xê-va cố gắng xua đuổi một linh hồn xấu xa giống như cách mà Sứ đồ Phao-lô đã làm, linh hồn tà ác không nhìn thấy Thánh Linh của Chúa Kitô trên họ. Đó là một sai lầm lớn đối với bảy người con trai này:

 

13 Nhưng có một số người Do thái đi nhiều nơi đuổi quỉ. Họ dùng danh Chúa Giêsu để đuổi quỉ bằng cách ra lệnh, “Ta nhân danh Chúa Giêsu mà Phao-lô rao giảng, truyền cho mầy phải đi ra!” 14 Những người làm chuyện ấy là bảy con trai của Xê-va, một thầy tế lễ cao cấp. 15 Nhưng có lần quỉ bảo họ, “Ta biết Chúa Giêsu, cũng biết Phao-lô, còn mấy anh là ai?”. 16 Người bị quỉ ám liền xông vào họ. Vì người đó quá mạnh nên các cậu con trai đều bị thương, trần truồng bỏ chạy trốn. (Công Vụ 19:13-16 Nhấn mạnh).

 

 

Chúng ta không nên cảm thấy lo lắng khi đọc những đoạn như vậy bởi vì những người này đã cố gắng thực thi quyền lực của Thần Linh mà không có Thánh Linh ngự trên họ. Những người đàn ông không có dấu ấn hoặc quyền sở hữu của Chúa, nhưng nếu anh em là một tín đồ, anh em sẽ làm được, và những linh hồn xấu xa có thể nhìn thấy Thần của Chúa trên anh em, và họ phải cúi đầu trước Chúa. Chúng ta phải tự tin rằng chúng ta không đơn độc và Thánh Linh của Thiên Chúa ngự trên chúng ta.

 

Người giúp đỡ (Trợ giúp) sẽ ở bên chúng ta

 

Khi Chúa Giêsu nhìn quanh mười một môn đệ đêm hôm đó, Ngài nhắc nhở họ rằng Thánh Linh sắp tới sẽ giúp họ chịu đựng sự bắt bớ và sự chống đối mà Ngài biết sẽ đến.

 

26 Ta sẽ sai Đấng Trợ Giúp đến từ Cha; Ngài là Thánh Linh của chân lý do Cha mà đến. Khi Ngài đến, Ngài sẽ giải thích về ta cho các con biết 27 và các con cũng phải giải thích về ta cho người khác biết, vì các con đã ở với ta từ đầu.” (Giăng 15:26-27).

 

Mười một môn đệ đã chờ đợi Chúa Thánh Thần đến; Ngài sẽ là Người giúp đỡ của họ, Paraclete của họ, người được gọi bên cạnh để giúp đỡ họ. Sự xuất hiện của Thánh Linh vào Ngày Lễ Ngũ Tuần sẽ chống lại cuộc chiến tâm linh sẽ được tiến hành chống lại họ bởi tinh thần của thế gian. Tôi chắc chắn rằng các môn đệ không thích cách trò chuyện đang diễn ra, nhưng Chúa biết tất cả mọi thứ, và họ đã tin tưởng Ngài và những lời của Ngài. Trước khi cuộc bắt bớ bắt đầu chống lại họ, Ngài đã cảnh báo họ rằng điều đó sẽ xảy ra. Họ sẽ bị loại ra khỏi hội đường, và bất cứ ai giết họ cũng sẽ nghĩ rằng anh ta đang phục vụ cho Thiên Chúa:

 

1Ta bảo những điều nầy để các con đừng mất niềm tin. 2 Người ta sẽ đuổi các con ra khỏi các hội đường. Có khi người ta nghĩ rằng giết các con tức là phục vụ Thiên Chúa. 3 Họ sẽ làm như thế vì họ không biết Cha cũng chẳng biết ta. 4 Ta nói cho các con biết để đến lúc ấy các con sẽ nhớ rằng ta đã bảo trước cho các con rồi. (Giăng 16:1-4).

 

Bị loại ra khỏi hội đường là một thảm họa đối với một người Do Thái thời Chúa Giêsu. Tình bạn và cuộc sống cộng đồng xoay quanh hội đường. Sau-lơ, người trở thành tông đồ Phao-lô, bị ảnh hưởng bởi một sự lừa dối tương tự. Một tinh thần tôn giáo đã lừa dối ông ta để tấn công nhà thờ của Thiên Chúa thực sự. Ông đã viết, “Anh chị em đã nghe nói về cuộc đời của tôi trước kia trong đạo Do thái. Tôi tàn phá hội thánh của Đức Chúa Trời và tìm đủ mọi cách để tiêu diệt hội ấy. (Ga-la-ti 1:13). Tôi chắc chắn rằng đó là nhà thờ đã cầu nguyện cho ông ta và Chúa đã mở mắt ông ta trước thực tế rằng ông ta là một trong những người nghĩ rằng ông ta đang phục vụ cho Thiên Chúa bằng cách bắt bớ các tín hữu trong Chúa Kitô (câu 2).

 

Kiểu đàn áp tương tự của những người đàn ông tôn giáo đang diễn ra trên khắp thế gian trong thế kỷ hai mươi mốt này. Chúa Giêsu đã cảnh báo các môn đệ và những tín đồ rằng họ sẽ bị loại khỏi các giáo đường, nhà thờ Hồi giáo, đền thờ và cộng đồng vì lợi ích của Chúa Kitô và chúng ta nên mong đợi điều đó. Chúng ta không được mặc áo choàng Tin Mừng cho những người chúng ta dẫn đến Chúa. Có thể có những thời điểm khó khăn phía trước cho những người trong chúng ta đang ở trong Chúa Giêsu Kitô. Kinh thánh cho chúng ta biết có một thời gian phía trước trong thời kỳ cuối cùng, nơi nhiều người sẽ rời bỏ đức tin vì sự bắt bớ dữ dội.

 

9Bấy giờ người ta sẽ bắt nộp các ngươi để hành hạ và giết đi. Các ngươi sẽ bị các dân ghen ghét vì danh Ta. 10 Khi ấy nhiều người sẽ bỏ đạo, phản bội nhau, và ghét nhau. (Ma-thi-ơ 24:9-10).

 

Giống như các môn đệ đầu tiên được trao quyền bởi Thánh Linh sắp lên nắm quyền, tôi tin rằng những tín đồ chân chính sẽ chịu đựng được sự bắt bớ và sức mạnh to lớn sẽ được trao cho họ trong những ngày đó. Kẻ thù sẽ cố gắng ném mọi thứ vào nhà thờ trong những ngày cuối cùng. Hơn bất cứ lúc nào trong lịch sử thế giới, nhiều Kitô hữu đã bị giết vì đức tin của họ hơn tất cả các thế kỷ trước đó cộng lại. Anh chị em của chúng ta đang bị khủng bố tại các quốc gia, như Trung Quốc, Nga, Romania, Albania, Cuba, Nicaragua, Nigeria, Afghanistan, Pakistan, Iran, Indonesia, Sudan, Ấn Độ, Syria, Ai Cập, và danh sách này vẫn còn tiếp tục.

 

Năm 1563, John Foxe bắt đầu tưởng niệm những người mất mạng vì làm chứng cho Tin mừng, bắt đầu với Stephen và kết thúc với những vị tử đạo gần đây nhất trong thời đại của ông, tức là những người bị giết trong triều đại của Bloody Mary. Sách Liệt sĩ Foxeiên gần đây đã được cập nhật để bao gồm những người đã chịu đau khổ vì Chúa Kitô trong những năm gần đây. Đây là một trong nhiều câu chuyện từ Trung Quốc và có từ năm 1969:

 

Một báo cáo nhân chứng đã nhận được về cái chết của một số Kitô hữu trong một trại lao động Cộng sản. Một cô gái trẻ bị trói tay và chân và quỳ xuống ở giữa một vòng tròn những người được lệnh ném đá cô ta hoặc bị bắn. Một số người trong ngôi làng từ chối lấy đá và ngay lập tức bị bắn. Cô gái chết dưới một loạt đá - khuôn mặt cô sáng ngời như đã nói về Thánh Stephen khi ông bị bắt bớ và ném đá (Công vụ 6:15). Sau đó, một trong những người ném đá đã vỡ ra và nhận Chúa Kitô làm Đấng Cứu Rỗi.

 

Anh em đã bao giờ trải qua sự khinh miệt hoặc thù địch vì đức tin của anh em vào Chúa Kitô chưa? Chia sẻ những gì đã xảy ra.

 

Thiên Chúa đã không để chúng ta một mình. Giống như Chúa nói với các môn đệ rằng họ là những người dũng cảm vì Chúa, vì vậy chúng ta cũng phải nói chống lại cái ác trong thời đại của chúng ta.

 

Cuốn sách Foxe’s Book of Martyrs cũng có câu chuyện được kể bởi Đức cha Theodoret của Cyrrhus, Syria, về một người đàn ông tên Telemachus, sống vào khoảng năm 400 sau Công nguyên. Ông lớn lên như một người đàn ông không tôn giáo và cống hiến cho những thú vui trần tục. Ông đã dành nhiều năm cố gắng để tìm thấy ý nghĩa cho cuộc sống của mình cho đến khi ông được nói rằng Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá để giải thoát ông khỏi tội lỗi của mình. Trở thành một Cơ đốc nhân, ông có một bước ngoặt đáng chú ý trong cuộc đời. Ông ta vào một tu viện và trở thành một tu sĩ, và vào năm 402 sau Công nguyên, khi cầu nguyện, vị tu sĩ trẻ cảm thấy Chúa nói với ông ta rời khỏi tu viện và chia sẻ với mọi người cùng một thông điệp đã thay đổi cuộc đời ông ta. Chúa đã rất cụ thể là tới đâu. Đó là nhiều dặm về phía tây đến Rome. Không chắc chắn về lý do tại sao ông ta nên đi di trú đến Rome, ông ta đã đi trên con đường dài để tuân theo lời kêu gọi.

 

Khi ông đến Rome, ông ấy bị cuốn vào đám đông; Hàng trăm người đã hào hứng đi đâu đó. Ông không chắc họ sẽ đi đâu, nhưng sự tò mò của ông ngày càng lớn hơn khi ông bị cuốn vào đám đông và thấy mình ở trong Đấu trường La Mã. Người La Mã vừa đánh bại người Goth, và một lễ kỷ niệm chiến thắng lớn đang diễn ra để vinh danh hoàng đế. Trước hộp thềm đứng của hoàng đế là các đấu sĩ. "Chúng tôi, những người sắp chết, chào hoàng đế," họ đồng thanh kêu lên. Ngay lập tức, Telemachus nhớ lại khi được kể về các trò chơi đấu sĩ, nhưng nhà sư đã nghĩ rằng đó chỉ là một huyền thoại. Bây giờ ông phát hiện ra rằng đó là sự thật.

 

Khi các đấu sĩ bắt đầu chiến đấu, hai tay đã bị cắt đứt, và máu ở khắp mọi nơi, với đám đông khóc thét nhiều hơn. Những người đàn ông đã chết trước Telemachus khi đám đông rơi vào trạng thái thất thần trước sự tàn bạo vô nghĩa. Ông không chỉ thấy khó chịu bởi những gì ônh nhìn thấy trên đấu trường mà còn bởi những gì ông thấy trong số những người xem. Ngay lúc đó, ông nhận ra rằng điều đso phải dừng lại. Từ chỗ ngồi của mình, ông hét lên với các đấu sĩ: “NHÂN DANH ĐỨC CHÚA GIÊSU, HÃY DỪNG LẠI!” Nhưng không ai nghe thấy trên sự điên cuồng của đám đông.

 

Gần như không suy nghĩ, ông nhảy qua bức tường vào trận chiến của các chiến binh. Các đấu sĩ đã rất ngạc nhiên trước sự xâm nhập bất ngờ này và trong giây lát dừng chiến đấu khi Telemachus lại hét to trong giọng nói của mình, “NHÂN DANH ĐỨC CHÚA GIÊSU, HÃY DỪNG LẠI!” Đám đông người xem nghĩ rằng đây là một phần của cuộc chiến và bắt đầu cười nhạo những gì họ nghĩ là một chú hề giữa máu và máu. Một trong những đấu sĩ đã vung kiếm vào Telemachus bằng thanh kiếm của mình, chỉ vừa đủ để đánh trật ông. Sau đó, các đấu sĩ khác tiến về phía ông ta với thanh kiếm của họ. Telemachus hét lên lần nữa, “NHÂN DANH ĐỨC CHÚA GIÊSU, HÃY DỪNG LẠI!”

 

Đám đông ngừng cười khi họ nghe những gì ông đang yêu cầu trong danh Chúa. Ông bắt đầu né tránh thanh kiếm của đấu sĩ, hét lên với từng khoảnh khắc trôi qua, "Vì tình yêu của Chúa Kitô, hãy dừng lại! "Nhân danh Đức Chúa Giêsu, Hãy dừng lại!" Khi bụi đã lắng xuống, Telemachus nằm trên mặt đất với một thanh kiếm trong ngực. Có sự im lặng hoàn toàn trong đám đông. Vào lúc đó, người ta nói rằng những lời của ông vẫn vang vọng trong Đấu trường, "Nhân danh Đức Chúa Kitô, Hãy dừng lại." Sau những gì dường như là vĩnh cửu, một người đàn ông khác đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và rời đi trong sự im lặng và hoài nghi hoàn toàn.

 

Cảnh tượng nhà tu chết ở trung tâm Đấu trường và phản ứng của đám đông cũng khiến hoàng đế và các vị khách của ông im lặng đứng, quay đầu và rời khỏi Đấu trường. Sau một vài phút, các đấu sĩ đặt thanh kiếm của họ xuống, và họ cũng rời đi. Tất cả những gì còn lại trong Coliseum khổng lồ đó là cơ thể gầy gò, vô hồn của vị tu trẻ. Lịch sử tuyên bố rằng đây là trò chơi đấu sĩ cuối cùng tại Đấu trường La Mã. Ký ức về người đàn ông đó gào thét trước đám đông và hình ảnh lòng khát máu của đám đông đã thay đổi trái tim và tâm trí của người La Mã. Trong vòng một giờ, hoàng đế ban hành sắc lệnh cấm mọi trò chơi chiến tranh trong tương lai trong Đế chế La Mã.

 

Không có nhiều trận đấu đấu ở Rome và không còn giết chóc như thể thao. Tất cả chỉ vì một người đàn ông đứng dậy và nói, "Nhân danh Đức Chúa Giêsu, Hãy dừng lại!" Chúa Giêsu đã đi ngược lại dòng chảy của thế gian này, để chống lại tinh thần làm việc trong thế gian này và để giải cứu tất cả những ai sẽ đáp lại thông điệp yêu thương của Ngài. Anh chị em trong Chúa Kitô, tinh thần của thế gian này sẽ khiến chúng ta thỏa hiệp thay vì đứng lên chống lại cái ác và hét lên cùng với Telemachus, “Nhân danh Đức Chúa Giêsu, Hãy dừng lại!”

 

Chúng ta cũng có thể bị giết vì đức tin của mình, nhưng thế gian này không phải là tất cả. Có một sự vĩnh cửu để tận hưởng với Chúa của chúng ta ở phía bên kia bức màn của cái chết. Chúng ta cần nhìn vào cách thức của thế gian này và đứng lên trước những điều gây ra sự bất công, đau đớn, cay đắng, giận dữ và giết chóc. Nhân danh Đức Chúa Giêsu, Hãy dừng lại! Khi chúng ta thấy sự áp bức của những người hàng xóm, sự tham lam của các nhà lãnh đạo và hệ thống làm thất bại những người cần giúp đỡ nhất, chúng ta cần đứng lên và nói, “NHÂN DANH ĐỨC CHÚA GIÊSU, HÃY DỪNG LẠI.”

 

Cầu nguyện: Thưa cha, chúng con cầu nguyện cho tất cả những người đau khổ vì danh Chúa Kitô trong những ngày chúng con sống. Giải thoát họ và chúng con khỏi cái ác. Lời cầu nguyện của chúng con, Cha ơi, là ân sủng để giúp họ giữa lúc yếu đuối. Sức mạnh và sự vinh quang của Cha đặt trên giáo đường đau khổ của Cha, nhân danh Đức Chúa Giêsu! Amen.

 

Keith Thomas

Email: keiththomas@groupbiblestudy.com

Website: www.groupbiblestudy.com

bottom of page